عالم برزخ چه عالمي است؟ آيا جسم هم در عالم برزخ است يا فقط روح انسان در اين عالم است؟

اولا : برزخ چيزي است كه ميان دو شيء حايل مي شود. از اين رو به جهاني كه ميان دنيا و آخرت واقع مي شود برزخ اطلاق مي گردد؛ چنان كه در دو سورة «فرقان»، آية 53 و سورة «الرحمن»، آية 20 بيانگر فاصلة ميان دو درياست. از ديدگاه قرآن و روايات، برزخ و قبر يك چيز است كه گاهي از آن به «عالم قبر» و گاهي از آن به ...

حقیقت انتقال از برزخ به اخرت یا قیامت چیست؟منظورم مردن در برزخ است یعنی انجا هم روح از بدن خارج میشو...

حقيقت عالم برزخ عالم وجود داراي مراتب طولي است ؛ خداوند متعال علّت عالم وجود ، و كمال محض است ؛ لذا اوّلين معلولي كه از خدا صادر شده است ، از نظر وجودي قويترين رتبه ي وجودي را داراست ؛ حكما اين موجود را با الهام از برخي روايات ، عقل اوّل ناميده اند ــ توجه: اصطلاح عقل و عقول در اينجا غير از عقل جز...

در مورد عالم برزخ توضيح دهيد ارواح مردگان چه وضعيتي در آنجا دارند؟

در فلسفه با برهان‏هاى خاصى اثبات شده كه عوالم هستى، سه و با نظرى چهار عالم است ميان عالم ماده و اسماى الهى دو عالم «تجرد» و «مثال» وجود دارد و در واقع عوالم هستى از جلوه‏هاى اسماى الهى است. عالم «تجرد» يا «جبروت» عالم بالاتر و نزديك‏تر به مبدأ متعال است. پس از عالم «تجرد»، عالم «مثال» و «برزخ» ...

فايده برزخ چست؟ آيا قيامت براي حسابرسي و كيفر و عقاب اعمال كافي نيست و اصول وجود برزخ براي چيست؟ (حت...

در اينجا دو سوال مطرح است .
1. وجود عالم برزخ به خودي خود ، به عنوان يك عالم و با صرف نظر از اين كه محل پاداش و عذاب انسانها است چه ضرورتي دارد؟
2. به فرض كه وجود عالم برزخ ضرورت داشته باشد ، با توجه به اين كه طبق روايات اهل بيت (ع) عالم آخرت هم اكنون موجود است ، چه لزومي دارد كه انسانها بعد ا...

اگر عالم برزخ حتي براي فرد مومن زندگي انفرادي و مانند يك زندان است با اين حساب اين دنيا به مراتب ...

حقيقت عالم برزخ عالم وجود ِداراي مراتب طولي است. از نظر حکما عقل فعّال به موجوداتی که از هر نظر غير مادّي بوده و از شكل و رنگ و مقدار و زمان و مكان و حركت و ديگر خصوصيّات موجودات مادّي منزّهند. مافوق اين موجودات را عالم عقول و مادون عقل فعّال را عالم مثال مي نامند. اوّلين موجود يا موجودات بعد ...

مقداري در خصوص كيفيت زندگي برزخيان توضيح بفرماييد؟ خوراك و پوشاكشان، عبادت و كار و مشغله شان ، عذاب ...

نكاتى چند در باب عالم برزخ 1 عالم برزخ عالمى است غير مادّى ولى جسمانى يعنى اگر چه مادّى نيست لكن موجودات آن مثل موجودات مادّى داراى شكل و رنگ و اندازه و امثال اين امور مى باشند مانند موجوداتى كه در خواب مى بينيم . لذا نبايد جسمانيّت را با مادّيّت يكى دانست . حكما بين مادّه و جسم تفاوت قائل مى باش...

شنيدم پس از مرگ عده اي هستند كه تا قيامت مدهوشند و يا خوابند و يا بر سر قبر خود مي نشينند و زاري مي ...

علامه طباطبايي مي فرمايند: پر واضح است كه در بهشت قيامتي خوابي وجود ندارد . در بزرخ نيز با اين كه از خواب هاي دنيوي سراغي نيست، با اين حال نسبت به قيامت همچون خواب است به بيداري ... به همين دليل است كه طبق حديث امام علي(ع) در قبر براي ميّت مؤمن دري به بهشت باز مي شود و خطاب مي رسد كه به آسودگي بخوا...

زندگي در عالم برزخ چگونه است؟ خوردن، خوابيدن، نحوه سخن گفتن، نوع سخنان و حرف هائي كه ارواح با يكديگر...

در روايات و احاديث، از «عالم برزخ» در برخى مواضع، با واژه «قبر» ياد شده است. البته در پاره‏اى موارد، منظور از كلمه «قبر» در روايات، قبر مادى و خاكى است. با دقت در محتوا و صدر و ذيل روايات، مى‏توان به خوبى دريافت كه مقصود از لفظ «قبر» در آنها، «قبر خاكى» است يا مراد «نظام برزخى» است. براى آنكه روشن ش...

حقيقت و اثبات عالم برزخ و تفاوت عالم برزخ و قيامت چيست؟

1ـ مطابق آنچه از نصوص قرآن كريم و اخبار و روايات ‏متواتر و غير قابل انكارى كه از رسول اكرم و ائمه اطهار علیهم السلام رسيده است استفاده مى‏شود، هيچكس بلافاصله پس ازمرگ وارد عالم آخرت نمى‏شود؛ بلكه ابتدا وارد برزخ مي شوند و در قيامت به عالم آخرت منتقل مي گردند. همچنين از نظر قرآن كريم، هيچ كس در ف...

آيا قيامت و برپايي آن متصل به اين دنيا خواهد بود يا اينكه بعد از مرگ انسانها در برزخ زندگي مي‏كنند و...

در پاسخ به اين پرسش، بايد به سه مسأله پاسخ داد: 1. برزخ چيست؟ 2. برزخ با قيامت چه تفاوتي دارد؟ 3. آيا بعد از مردن انسان قيامتش شروع مي‏شود؟ يك. برزخ در لغت به چيزي گفته مي‏شود كه بين دو چيز ديگر قرار گرفته و حائل شده باشد و همين معنا در فرهنگ لغات ديگر نيز آمده است. به عبارت ديگر برزخ مانع و حد و...