فرق لقب با كنيه در چيست؟ به خصوص در مورد معصومين(س) چه كسي القاب وكنيه ها را انتخاب كرد؟ آيا امام حسين(ع) فرزندي به نام عبدالله داشتند؟

كنيه نامي است كه به جهت اسم نبردن شخص به اسم كوچكش براي شخص انتخاب مي شود ونام بردن فرد به كنيه اش نوعي احترام محسوب مي شود در ابتداي كنيه معمولاً اب , ام و يا ابن وجود دارد ودر اكثر اوقات كنيه بر اساس نام فرزند بزرگتر انتخاب مي شود مانند ابوالحسن كه كنيه امير المؤمنين عليه السلام است هرچند در روايات دستور به انتخاب كنيه براي كودك شده است والزاما كنيه نبايد بر اساس نام فرزند باشد به همين جهت كنيه حضرت رضا ابا الحسن بوده در حالي كه آن حضرت تنها فرزندشان امام جواد بوده است , لقب بر اساس اوصاف بارز شخص انتخاب و گذارده مي شود , مانند امين وصادق , وتفاوت ان با كنيه در پيشوند اب وام ويا ابن است كه در ابتداي كنيه وجود دارد , كنيه ها معمولااز سوي خود ايمه براي فرزندانشان انتخاب ميشده ودر روايتي آمده است ما فرزندانمان را در كوكي برايشان كنيه انتخاب مي كنيم لكن القاب انها بيشتر اوقات از سوي ديگران براساس اوصاف انان گذارده ميشده همچون امين براي پيامبر ويا سجاد ويا زين العابدين براي امام چهارم .
در مورد اينكه آيا امام حسين فرزندي به نام عبدالله داشته اند ,برخي نام حضرت علي اصغر فرزندشير خوار امام حسين عليه السلام را عبدالله ذكر كرده اند واز اين فرزند امام با نام عبدالله رضيع يعني شير خوار ياد كرده اند ودريكي از زيارتها نيز از اين فرزند امام با همن نام وبا وصف رضيع ياد شده است , لكن همان گونه كه گفته شد الزاما نبايد امام
فرزندي به نام عبدالله داشته باشند تا به ابو عبد الله ناميده شوند

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد