فرق لقب با كنيه در چيست؟ به خصوص در مورد معصومين(س) چه كسي القاب وكنيه ها را انتخاب كرد؟ آيا امام حسين(ع) فرزندي به نام عبدالله داشتند؟

کنیه نامی است که به جهت اسم نبردن شخص به اسم کوچکش برای شخص انتخاب می شود ونام بردن فرد به کنیه اش نوعی احترام محسوب می شود در ابتدای کنیه معمولاً اب , ام و یا ابن وجود دارد ودر اکثر اوقات کنیه بر اساس نام فرزند بزرگتر انتخاب می شود مانند ابوالحسن که کنیه امیر المؤمنين علیه السلام است هرچند در روایات دستور به انتخاب کنیه برای کودک شده است والزاما کنیه نباید بر اساس نام فرزند باشد به همین جهت کنیه حضرت رضا ابا الحسن بوده در حالی که آن حضرت تنها فرزندشان امام جواد بوده است , لقب بر اساس اوصاف بارز شخص انتخاب و گذارده می شود , مانند امین وصادق , وتفاوت ان با کنیه در پیشوند اب وام ویا ابن است که در ابتدای کنیه وجود دارد , کنیه ها معمولااز سوی خود ایمه برای فرزندانشان انتخاب میشده ودر روایتی آمده است ما فرزندانمان را در کوکی برایشان کنیه انتخاب می کنیم لکن القاب انها بیشتر اوقات از سوی دیگران براساس اوصاف انان گذارده میشده همچون امین برای پیامبر ویا سجاد ویا زین العابدین برای امام چهارم .
در مورد اینکه آیا امام حسین فرزندی به نام عبدالله داشته اند ,برخی نام حضرت علی اصغر فرزندشیر خوار امام حسین علیه السلام را عبدالله ذکر کرده اند واز این فرزند امام با نام عبدالله رضیع یعنی شیر خوار یاد کرده اند ودریکی از زیارتها نیز از این فرزند امام با همن نام وبا وصف رضیع یاد شده است , لکن همان گونه که گفته شد الزاما نباید امام
فرزندی به نام عبدالله داشته باشند تا به ابو عبد الله نامیده شوند

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد