آيا خودارضايي باعث از بين رفتن و يا پاره شدن پرده بكارت در دختران مي شود؟

بله. در صورتي كه تحريكات بيش از حد و به خصوص در حالت ارگاسم خارج از كنترل باشد، يا به وسيله غيردست تحريكات صورت گيرد،‌ احتمال بسيار زيادي براي پارگي پرده وجود دارد. در برخي موارد نيز بروز عفونت مي تواند مشكل ساز باشد.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد