لطفاً نام پيامبران را به ترتيب زماني بنويسيد؟

مقدمه:
الف: در هيچ يك از كتب تورات و انجيل اشاره به تعداد انبياء الهي نشده است و اين از خصوصيات اسلام است كه تعداد انبيا را به پيروان خود اعلام داشته است.
ب: در بحار الانوار رواياتي نقل شده است كه تعداد پيامبران را 124 هزار نفر ذكر كرده است . شماري از اين روايات عبارت است از:
1 . حضرت رسول مي‏فرمايد: «خداوند 124 هزار پيامبر آفريده و من گرامي‏ترين آنان نزد خداوند هستم ... و 124 هزار وصي آفريده كه علي (عليه السلام) گرامي‏ترين آن‏ها نزد خداوند و بهترين ايشان است .» 2 . ابوذر (ره) از پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) سؤال كرد: پيامبران چند نفرند؟ حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «124 هزار پيامبر . . . .» (همان، ص‏32)
3 . شيخ صدوق (ره) در كتاب اعتقادات مي‏فرمايد: «عقيده ما (شيعه اماميه) در تعداد انبيا اين است كه آنان 124 هزار نفرند و هر كدامشان وصيي دارند .» (همان، ص‏28)
بنابراين، منشا شهرت چنين تعدادي، روايات ياد شده است.
ج: در منابع موجود نام تعداد بسيار اندكي از پيامبران به چشم مي‏خورد . شماري از علل اين مساله عبارت است از:
1 . اكثر انبيا شريعت مستقل نداشتند و به شريعت پيامبر ديگر دعوت مي‏كردند; مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهيم . اين پيامبران خودشان به طور مستقيم از خداوند وحي دريافت مي‏كردند; ولي از سوي وي مامور به شريعت پيامبر ديگري بودند .
2 . بسياري از انبيا معروف نبوده‌اند و براساس روايات، بر يك شهر يا روستا و يا يك خانواده مبعوث شده‌اند .
اسامي پيامبراني كه در قرآن آمده است، عبارتند از: آدم، نوح، ادريس، هود، صالح، ابراهيم، لوط، اسماعيل، يسع، ذوالكفل، الياس، يونس، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، موسي، هارون، داوود، سليمان، ايوب، زكريا، يحيي، اسماعيل صادق‏الوعد، عيسي و محمد (صلي الله عليه و آله و سلم). افزون بر اين، در قرآن گاه به نام‏هايي برمي‏خوريم كه پيامبري‌شان محل بحث است; مانند ذي‏القرنين، عمران پدر مريم و عُزَيْر .
برخي آيات نيز اوصاف پيامبري را ذكر كرده و نامش را نياورده‏اند; مثل آيات 243 و 246 بقره كه به ترتيب در مورد حِزْقيل و اشموئيل است‏يا آيه 259 بقره كه در مورد اِرْميا يا عزير مي‏باشد . همچنين آيه 65 كه در مورد خضر است; اگر چه پيامبري جناب خضر محل بحث است . (الميزان، ج 2، ص 140)
در روايات نيز نام برخي انبيا آمده است: همچون اشعيا; حيقوق يا حبقوق، دانيال، جرجيس و حنظله و خالد . (بحارالانوار، ج‏12و14).
در اينجا به نام، و در حد امكان ترتيب زماني برخي از انبياء و پيامبران الهي اشاره مي‌كنيم: حضرت آدم(ع)
ادوار نبوت:دوره اول نبوت
تاريخ ولادت:قبل از هبوت آدم
مدت عمر: ۹۳۰ حضرت ادريس(ع)
ادريس :نام آن حضرت در زبان عبري اخنوخ است.
تاريخ ولادت:۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۳۶۵ سال حضرت نوح(ع)
ادوارنبوت: دوره دوم نبوت
تاريخ ولادت: ۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: بيش از هزار سال نوشته اند حضرت هود(ع)
تاريخ ولادت: ۲۶۴۸سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر: ۴۶۰سال حضرت صالح(ع)
تاريخ ولادت:۲۹۷۳ سال بعد از هبوت آدم(ع)
مدت عمر:۲۸۰سال حضرت ابراهيم(ع)
ادوار نبوت:دوره ي سوم نبوت
تاريخ ولادت:۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۱۷۵ سال
حضرت اسماعيل(ع)
تاريخ ولادت: ۳۴۱۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۳۴ سال حضرت لوط (ع)
تاريخ ولادت: ۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۸۰ سال حضرت اسحاق(ع)
تاريخ ولادت: ۳۴۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۸۰ سال حضرت يعقوب(ع)
تاريخ ولادت: ۳۴۸۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۴۷سال حضرت يوسف(ع)
تاريخ ولادت: ۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۲۰سال حضرت شعيب(ع)
تاريخ ولادت: ۳۶۱۶ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۲۴۲ سال حضرت ايوب(ع)
تاريخ ولادت: ۳۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۴۰سال حضرت موسي(ع)
تاريخ ولادت: ۳۷۴۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۲۰ سال حضرت هارون(ع)
تاريخ ولادت: ۳۷۴۵ سال بعد از هبوت آدم.(ولادت هارون قبل از موسي بوده، اما به دليل تقدم حضرت موسي درنبوت ، حضرت هارون بعد از حضرت موسي ذكر شده است).
مدت عمر: ۱۲۳ سال حضرت داود(ع)
تاريخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۰۰ سال حضرت سليمان(ع)
تاريخ ولادت:۴۳۹۱ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۵۳ سال حضرت الياس (ع)
ظهور: ۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود حضرت اليسع(يسع)
ظهور:۴۵۲۹ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۷۵ سال حضرت يونس (ع)
ظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۴۰سال مردم را دعوت بحق كرد حضرت ذو الكفل(ع)
ظهور: ۴۸۳۰ سال بعداز هبوط آدم
مدت عمر: ۷۵ سال حضرت زكريا(ع)
ظهور: ۵۵۰۰ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۱۵ سال حضرت يحيي(ع)
تاريخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر:۳۰سال حضرت عيسي(ع)
ادوار نبوت: دوره پنجم نبوت
تاريخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۳۳ سال حضرت محمد(ص)
ادوار نبوت: دوره ششم نبوت
تاريخ ولادت: ۶۱۶۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۶۳ سال

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد