تاريخ دقيق تهاجم به درب خانه زهرا(س) چه روزي بوده است و اين اتفاق چند روز بعد از رحلت پيامبر(ص) اتفاق افتاده است؟

روزشمار حوادث فاطميه بدين گونه است: دوشنبه 28 صفر سال دهم هجري: رحلت جانگداز خاتم الانبياء صلي الله عليه و آله، و تشكيل سقيفه بني ساعده و آغاز غصب خلافت.
سه شنبه: اخذ بيعت اجباري از ساكنين مدينه (بيعت عمومي) و احتجاج اميرالمؤمنين علي عليه السلام درباره خلافت در مسجد النبي و مراجعه به منزل و تدفين غريبانه خاتم الانبياء در نيمه شب.
چهارشنبه: اولين روز از ايام جمع آوري قرآن توسط اميرالمؤمنين علي عليه السلام و اولين روز از ايام تحصن در بيت حضرت فاطمه سلام الله عليها.
پنج شنبه: دومين روز از ايام جمع آوري قرآن و دومين روز از ايام تحصن در بيت حضرت فاطمه سلام الله عليها.
جمعه: سومين روز از ايام جمع آوري قرآن و دومين روز از ايام تحصن در بيت حضرت فاطمه سلام الله عليها و هجوم اول به خانه وحي و اولين نوبت از استنصارهاي شبانه حضرت علي عليه السلام و حضرت زهرا سلام الله عليها.
شنبه: ايام مطالبه ميراث و سهم ذي القربا توسط حضرت فاطمه سلام الله عليها و دومين نوبت از استنصارهاي شبانه.
يك شنبه: ايام مطالبة ميراث و سهم ذي القربا توسط حضرت فاطمه سلام الله عليها و سومين نوبت از استنصارهاي شبانه.
دوشنبه: ايام مطالبة ميراث و سهم ذي القربا توسط حضرت فاطمه سلام الله عليها و بي وفايي صحابه در ياري رساندن به اميرالمؤمنين علي عليه السلام و عرضه قرآن توسط اميرالمؤمنين و ايراد خطبة «وسيله».
سه شنبه و چهارشنبه: ايام مطالبة ميراث و سهم ذي القربا توسط حضرت فاطمه سلام الله عليها.
پنج شنبه: خطابة فاطمه زهرا سلام الله عليها معروف به خطبة فاطمي در مسجد النبي.
جمعه: سخنراني دوازده نفر از ياران اميرالمؤمنين عليه السلام در مسجد النبي و احتجاج آن ها با ابوبكر دربارة خلافت پس از كسب اجازه از اميرالمؤمنين علي عليه السلام.
شنبه يكشنبه و دوشنبه: ايام سه روزة انزواي سياسي ابوبكر.
سه شنبه: تثبيت دوبارة پايه هاي حكومت ابوبكر توسط عناصر مسلح كودتا و اخراج كارگزاران حضرت زهرا سلام الله عليها از فدك.
چهارشنبه: رسيدن خبر غصب فدك به صديقة طاهره سلام الله عليها در مدينه.
پنج شنبه و جمعه و شنبه: ايام مطالبة فدك.
يك شنبه و دوشنبه: ايام مطالبة فدك و احتمال وقوع اصلي هجوم در اين روزها و پس از آن به خانة وحي و اهل بيت رسالت و جسارت به فاطمة زهرا سلام الله عليها كه منجر به شهادت آن حضرت شد. ( برگرفته شده از دانشنامة شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها، ص 236 و 237 ، چاپ دوم، 1386).

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد