ثواب خواندن سوره حشر در هر روز چيست؟

فضيلت تلاوت سوره حشر
برای اين سوره فضيلت بسيار گفته شده از جمله در حديثی از پيغمبر اکرم صلی الله عليه وآله آمده است :«من قرأ سوره الحشر لم يبق جنه ولا نار ولا عرش ولاکرسی ولاحجاب ولاالسموات السبع والهوام والرياح والطير و الشجر والدواب والشمس والقمر والملائکه الا صلوا عليه واستغفروا له وان مات من يومه او ليلته مات شهيدا»:
«هر کس سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش وکرسی وحجاب و آسمانها وزمينهای هفتگانه وحشرات وبادها وپرندگان ودرختان وجنبندگان وخورشيد و ماه و فرشتگان همگی برای اورحمت می فرستند و برای او استغفار میکنند واگر در آن روز يا در آن شب بميرد شهيد مرده است».
و در حديث ديگری از امام صادق عليه السلام می خوانيم «من قرأ اذا امسی الرحمن والحشر وکل الله بداره ملکا شاهرا سيفه حتی يصبح»: هرکس سوره الرحمن وحشر را به هنگام غروب بخواند خداوند فرشته ای را با شمشير برهنه مأمور حفاظت خانه او می کند.
اينها همه آثار انديشه و تأمل در محتوای سوره ميباشد که از قرائت آن ناشی میشود.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد