مهمترين وظايف هر قوه از قواي سه گانه (به طور خلاصه) چيست؟

بهترین منبع برای اطلاع از وظایف و اختیارات قوای سه گانه رجوع به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، لذا براساس این قانون به مهم ترین وظایف قوای سه گانه اشاره می شود: وظائف و اختیارات قوه مقننه: 1) قانونگذاری مهمترین وظیفه قوه مقننه قانونگذاری در چهار محور است : الف)قوانین معمولی : که عبارتند از قوانین و مقررات جاری کشور که اصل 71 قانون اساسی به آن اشاره دارد. ب) قوانین خاص و سازمان دهنده؛ قوانینی که به لحاظ اهمیتی که دارد به صورت خاص مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است.مانند شوراها، امنیت و مصونیت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و... ج)قوانین تفویضی؛ بنا بر اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواند تصویب برخی قوانین آزمایشی و یا تصویب دائمی اساسنامه دستگاههای دولتی را به کمیسیونهای تخصصی خود واگذار کند. د ) تفسیر قوانین؛ وظیفه دیگر مجلس در حوزه قانونگذاری تفسیر قوانین مبهم است. 2) نظارت؛ وظیفه محوری دیگر قوه مقننه نظارت است که در چند جنبه ظاهر می شود: الف) نظارت تاسیسی: که شامل نظارت بر تشکیل دولت و رای اعتماد به وزیران و کابینه و همچنین نظارت بر تغییر وزرا و نیز درمورد تسلیم برنامه دولت به مجلس می شود. ب) نظارت اطلاعی: که شامل اطلاع مردمی، سئوال از وزیر و ریس جمهور و تحقیق و تفحص از سازمانها و وزارتخانه های زیر مجموعه آنها ج) نظارت استصوابی: بر معاهدات و قراردادهای بین المللی ، نظارت بر تغییر خطوط مرزی ،نظارت بر برقراری حالت فوق العاده و محدودیتهای ضروری، نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت یا ارجاع ان به داوری، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات به خارجیان، د) نظارت مالی: نظارت مالی بر تدوین بودجه ، اجرای بودجه ه)نظارت سیاسی ؛ بر مسیولیت سیاسی اعضا قوه مجریه، استیضاح وزیران، و رییس جمهور. وظایف و اختیارات قوه مجریه: 1) اداره امور عالیه کشور: مسئولیت اجرای قانون اساسی، امضای قراردادهای بین المللی، اعزام و پذیرش سفیران و ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور 2) ریاست اعمال اجرایی کشور؛ که زیر نظر وزرا و سازمانهای اجرایی زیر مجموعه ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنند. 3) وظایف در ارتباط با تعامل با قوای دیگر: امضای قوانین ، همه پرسی ، نصب و عزل وزیران توقف انتخابات تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی و... 4) تصویب لوایح و ارسال به قوه مقننه ، تصویب آیین نامه ها ی اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ... وظائف قوه قضاییه: 1) رسیدگی و صدور حکم 2) نظارت بر حسن اجرای قوانین 3) کشف جرم ، تعقیب و مجازات مجرمین 4) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین 5) اداره زیر مجموعه ها قوه قضاییه و... برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج 2 دکتر سید محمد هاشمی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد