جستجوي جديد
تاريخ درج: 18\06\85
تعداد بازديد:
563
سوال :
ايمان واقعى و يقين قلبى به خدا را توضيح دهيد؟ نشانه‏ها و آثار به دست آوردن اين يقين چيست؟
پاسخ : از ديدگاه قرآن «ايمان» عبارت است از علم و معرفت يقينى توأم با تسليم و خضوع در برابر حق. در «يقين» چهار شرط هست و با آنها، ظن، شك و جهل، از قلمرو يقين خارج مى‏شود؛ چرا كه در ظن و شك، جزم به ثبوت وجود ندارد، ولى يقين غير قابل زوال است. قرآن كريم از ضرورتى كه حاصل شرايط چهارگانه «يقين» است، با عباراتى از قبيل «لا رَيْبَ فِيهِ» و مانند آن ياد كرده است.مانند: بقره (2)، آيه 2؛ آل عمران (3)، آيه 9. در اين خصوص نگا: معرفت‏شناسى در قرآن، ج‏3 ص 255 و 256.
       از ديدگاه قرآن «يقين» داراى مراتبى است كه به حسب آن «ايمان» نيز داراى مراتب مى‏گردد: علم‏اليقين، عين اليقين و حق اليقين.
       «علم اليقين» در مرحله معرفت مفهومى و ذهنى است: مانند آنكه آدمى به جهنم و بهشت، در حد ادراك عقلى واقف گردد و خصايص آنها را در حد فهم مفهوم دريابد. «عين اليقين» يافتن حقايق خارجى و مشاهده همان معرفت مفهومى و ذهنى است؛ مثل آنكه وقتى ملحد را در قيامت به جهنم بردند، وى ديگر خود جهنم را مى‏بيند يا هنگامى كه مؤمن را به بهشت بردند، او خود بهشت را مشاهده مى‏كند. «حق اليقين» آن است كه انسان نه تنها شاهد حق باشد، بلكه عين شهود قرار گيرد و فانى از غير و باقى بالله شود. از خود چيزى نداشته باشد و در معرفت الهى غرق شود.نگا: تكاثر (102)، آيه 5 و 6؛ حاقه (69)، آيه 51 و نيز: مراحل اخلاق در قرآن، ج‏11 (تفسير موضوعى)، ص‏351 - 356.
       در قرآن كريم به بعضى از مقامات يا درجات مؤمنان، اشاره شده است:
      
      
1. مقام تسليم‏؛
      يعنى، واگذارى تمام ساحت‏هاى وجودى خود، به اختيار خداوند.مانند: بقره (2)، آيه 128 و نگا: تفسير موضوعى قرآن كريم، ج‏1، ص‏383 و 384.
      
      
2. مقام ابرار؛
      يعنى، گذشتن از آن چيزى كه به آن نيازمنديم و بخشيدن آن به ديگران.مطففين (83)، آيه 18 - 22 و نگا: الميزان، ج‏1، 430.
      
      
3. مقام تقوا؛
      يعنى، خوف از خدا و كناره‏گيرى از گناه، [ البته به شرط اينكه ]مقصود از آن ترس و اين كناره‏گيرى خداوند باشد.تفسير موضوعى قرآن كريم، ج‏1، ص‏205 - 219.
      
      
4. مقام اخلاص‏؛
      يعنى، انسان قلبش را مخصوص حق كند تا احدى جز مقلب القلوب در حرم دل او راه نيابد.لقمان (31)، آيه 32، بينه (98)، آيه 5؛ كهف (18)، آيه 110 و نگا: اوصاف الاشراف، ص‏65؛ تفسير موضوعى قرآن كريم، ج‏11، ص‏253 - 258.
       امّا نشانه‏ها و آثار اين يقين و ايمان واقعى را بايد در اعمال و كردار خويش جست و جو كنيم؛ چنان كه حضرت على«عليه السلام» مى‏فرمايد: «عقيده مؤمن در كردارش ديده مى‏شود». ما اين آثار و نشانه‏ها را در دو قلمرو فردى و اجتماعى شمارش مى‏كنيم:
      
      
يك. آثار فردى‏:
       1. لذت معنوى و انبساط روحى،
       2. تغيير نگرش به امور معنوى و مادى،
       3. آرامش روحى،
       4. رضامندى از حق و خود مقصرانگارى،
       5. احساس عزّت و غلبه،در خصوص اين پنج مورد نگا: كيش پارسايان، ص‏37 - 45.
       6. توكل بر خدا،انفال (8)، آيه 2.
       7. محافظت بر اداى فرايض، به خصوص نماز،مومنون (23)، آيه 9.
       8. عفت و پاك‏دامنى،همان، آيه 5.
       9. خشوع در نماز،همان، آيه‏2.
       10. روى گردانى از امور لغو و بيهوده،همان، آيه 3.
       11. افزايش ايمان، هنگام شنيدن آيات الهى.انفال (8)، آيه 2.
      
      
دو. آثار اجتماعى:
       1. تحكيم وحدت،
       2. استقرار عدالت اجتماعى،
       3. حسن مقابله با فساد و انحراف،در خصوص اين سه مورد نگا: كيش پارسايان، ص‏45 - 49.
       4. تأمين نيازهاى مادى ديگران،توبه (9)، آيه 71؛ انفال (8)، آيه 3.
       5. تواضع در برابر مردم،فرقان (25)، آيه 63.
       6. پيشى گرفتن در امور خير،مؤمنون (23)،آيه 59.
       7. عدم طمع دوستى با كافران،مجادله (58)، آيه 22.
       8. كوشش در امانت‏دارى،مؤمنون (23)، آيه 8.
       9. وفاى به تعهدها و قرار دادها.همان.
 

تا چه حد از پاسخ داده شده قانع شده ايد ؟ ()
 

اين سوال براي چند درصد افراد مطرح است ؟ ()
      
كليه حقوق اين سايت متعلق به نشريه الكترونيكي پرسمان مي باشد (نقل مطلب با ذكر منبع بلامانع است).