نتايج يافت شده: 63 مورد | صفحه 1 از 4
تعداد کل سوالات بانک: 25592 مورد
1- جهان بيني توحيدي، خدا را چگونه ترسيم كرده است؟

2- براي شناخت خدا از طريق سير درون و شهود باطني چه راهþهايي وجود دارد؟

3- منظور از تفقه در علوم خداشناسي چيست و چرا پيامبر ( ص ) ، مركزي براي اين منظور تاسيس نكرده اند؟

4- خداوند چيست؟

5- چگونه براي شخصي كه خداوند را دست نيافتني و موجودي آرماني مي داند و به زندگي ديدي كاملا عقلاني دارند حضور خداوند در لحظه لحظه هايش اثبات كنيم.با توجه به اينكه طرف شخصي است كه مي گويد مدتهاست خدا را كنار گذاشته ام و من با واقعيت ها زندگي مي كنم نه حقيقت...

6- آيا اعتقاد زرتشت با اسلام در باب توحيد تا چه اندازه مطابقت دارد

7- خدا كيست؟

8- خدا چيست و چرا ما به اون نياز داريم؟

9- جواب سؤالي كه سؤالش اين كه خدا كيه و يا چيه و يا كجاست رو براي بچه زير 8 يا 10 سال سن چطوري بايد داد؟

10- مفاهيمي كه ما در ذهن داريم، همگي متخذ از مخلوقات و يا ساخته ذهن خود ماست. چگونه با اين مفاهيم مي توان خداي ليس كمثله شيئ را شناخت؟ آيا رواياتي از قبيل لا تتفكروا في ذات الله و يا لا تتكلموا في ذات الله اين موضوع را تأييد نمي كند؟

11- من مي خواهم بدانم خدايي كه محتاج به عبادت هيچ كس نيست و اصلا محتاج به شناخته شدن هم نيست؛ خدايي كه نمي توان به ذات او راه يافت و او را اين گونه شناخت، به چه دليل خلق كرد، نه تنها انسان بلكه تمام موجودات عالم را، به چه علت خداوند هر موجودي را با توجه...

12- ذات خدا بسيط است، پس يا همه خدا را مي توان شناخت يا هيچ چيز از ذات خدا را نمي توان شناخت و چون محدوديم و او نامحدود پس نمي توان ذات خدا را به هيچ مقدار شناخت. پس چرا در اول كار ذات خدا را به بساطت شناختيم؟

13- شنيده ام كه عده اي معتقد به اين هستند كه خدا را فقط بايد با حس دروني شناخت. اسم اين گروه را به خاطر ندارم و فقط در اين حد مي دانم كه حس را در شناخت خدا بسيار دخيل مي دانند. لطفا مقداري در مورد عقايد آنها توضيح دهيد.

14- خداشناسي را توضيح دهيد.

15- يكي از راه هاي شناخت دروني خداوند را اينگونه بيان مي كنند كه: در درون انسان ميل به پرستش خداوند و خضوع و خشوع در مقابل يك موجود برتر و كامل وجود دارد و از آنجا كه نيازهاي دروني انسان در خارج همگي پاسخ داده مي شوند، فلذا خداوند اثبات مي گردد.
سؤال...


16- انسان نهايت چيزي كه در مورد خداوند عزيز مي داند چيست؟

17- من نمي دونم دارم چه كسي رو پرستش مي كنم؟

18- چگونه مي توان خدا را شناخت؟

19- خيلي وقت ها انسان مي داند كه كار درست كدام است و مي داند كه بايد آن را انجام دهد و در صورت انجام ندادن آن ضررهاي دنيوي يا اخروي مي كند. حال اگر از اين فرد بپرسيم كه چرا اينكار درست را انجام دادي مي گويد چون اينكار درست است و بحثي از خدا به ميان نمي آورد...
سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن