پيامدهاي گرايش به فرهنگ غرب چيست؟
پيامدهاي گرايش به فرهنگ غرب مي تواند درابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و رواني مطرح باشد.
الف- از لحاظ اقتصادي: تغيير در الگوي مصرف يك جامعه و ازدياد تمايل به تجملات و مصرف گرايي افراد :گرايش به فرهنگ غربي، افراد را مصرف گرا وتجمل گرا مي كند.
در همين راستا امام خميني (ره)فرموده اند: اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي، مراكز رقابت كالاهاي غرب شده است و سيل كالاهاي تزييني مبتذل و اسباب بازي ها و اجناس مصرفي به سوي آن ها سرازير است و همه ملت ها را آن چنان مصرفي بار آورده اند كه گمان مي كنند بدون اين اجناس آمريكايي و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي توان كرد در چنين وضعي، نشر فرهنگ غربي و استفاده از كالاهاي پرزرق و برق خارجي در كشور به عنوان رسالتي براي متمدن كردن مردم به شمار مي آيد.
مقام معظم رهبري فرموده اند: گرايش به برخي از شكلهاي غلط مصرف و تجمل، از گذشته هم وجود داشته است. اما با ورود فرهنگ اروپايي[غربي]، اين مدگرايي و نوگرايي در مصرف، به شكل عجيبي تشديد شده است .( بيانات در ديدار با اعضاي شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان 16/10/1369)

ب- از لحاظ اجتماعي:
1.بحران هويت: با گرايش به فرهنگ غرب،فرد هويت اصلي خود را از دست داده واز فرهنگ وهويت خويش زده مي شود.با جامعه وافراد آن همرنگ نخواهد شد،ديگر توان تامين انتظارات جامعه خود را از او نخواهد داشت.
2. خود باختگي واز خود بيگانگي :يكي از پيامدهاي غرب زدگي، از خود بيگانگي است. از خود بيگانگي نقطه مقابل اعتماد به نفس است. از نظر اجتماعي- سياسي، ايجاد روحيه اعتماد به نفس و تكيه بر خود، مي تواند در حفظ هويت و استقلال جامعه مؤثر باشد. فرهنگ غربي همواره القا مي كند كه هرچه داريد، از صدقه سر غرب است. به دنبال آن، روحيه خود اتكايي را در افراد جامعه از بين برده و حس تسليم و خودكم بيني افراد را افزايش مي دهد در اين صورت ،جامعه هرچه بيشتر به پيروي كوركورانه ، به تمايلات غربي مبتلا خواهد شد.مرعوب شدن فرد، خودباختگي و تسليم در برابر فرهنگ غرب ،مسايلي نظير گسست فرهنگي، فردگرائي افراطي ،تضاد نسل ها، ناكارآمد جلوه داده نهادهاي سياسي،فرهنگي آموزشي، از ديگر پيامدهاي اجتماعي مي تواند قلمداد شود.
ج- از لحاظ فرهنگي:
1.تضعيف باورها و اعتقادات ديني: گرايش به فرهنگ غربي،مخصوصا دربين جوانان موجب سست وكم رنگ شدن آنان به اعتقادات ديني ومذهبي مي شود.
مقام معظّم رهبري در اين مورد مي فرمايند:فرهنگ غربي سعي مي كند،جوانان مؤمن را از پاي بندي هاي متعصبانه به ايمان ـ كه همان چيزي است كه يك تمدن را نگه مي دارد ـ منصرف كنند؛مانند همان كاري كه در قرن هاي گذشته در اندلس كردند؛جوان ها را ريختند در عالم فساد، شهوت راني و مي گساري. (بيانات مقام معظّم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 22 مرداد 1372، ص 3.)
2.ترويج معيارهاي غربي :فرهنگ غرب ،درقبال تضعيف باورهاي ديني ،معيارهاي غربي را ارائه مي كند،كه درآن حساسيت درمقابل فرهنگي ملي وديني وارزشي سست مي شود،وانسان را به سوي داشتن رفاه مادي همراه با بهره جويي و لذت بردن بي حد و لجام گسيخته در زندگي ترغيب كرده و سرانجام، زندگي در چهارچوب حيات مادي و حيواني به دور از معنويات و اخلاق و انسانيت را ترويج مي كند.
تمام تلاش هاي فرهنگ غرب پيرامون محور مادي ساختن انسان ودر مسير لذت بيشتر، مي باشد. ازاين رو انسان را به بي بند وباري وسود جوئي وبي ديني ولامذهبي ...مي كشاند.
3.تخريب و ترور شخصيت هاي ديني و مذهبي:
گرايش به فرهنگ غرب موجب مي شود كه مردم نسبت به قهرمانان و شخصيت هاي ملي ومذهبي بي علاقه ويا كم علاقه شوند، آنها را در رسيدن به اهداف مادي خود ،بي لياقت قلمداد كرده وبه سمت وسوي شخصيت هاي كاذب مورد نظر آنها روي آورند كه مثلا صاحب فلان نظريه وفلان ايده اند.
راه اندازي اختلافات مذهبي، خرافه گرايي، تمايل به مذاهب دروغين، شبهه پراكني وشبهه اندازي در بين جوانان ،تحريف مفاهيم ارزشي و... مي توانند از پيامدهاي فرهنگي گرايش به فرهنگ غرب باشند.
د- از لحاظ سياسي :ايجاد چالش در رويكردها ومشاركتهاي سياسي افراد ،ايجاد اختلال درپذيرش حاكميت وشايعات واختلاف افكني... از پيامدهاي گرايش به فرهنگ غرب خواهد بود.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن