كار كردن در محيطي كه يك مرد و زن وجود دارد و گاهي در بسته و باز مي شود، چه حكمي دارد؟
همه مراجع: اگر به هيچ وجه احتمال فساد ندهند، اشكال ندارد.توضيح المسائل مراجع، م 2445؛ آيت اللّه نورى، توضيح المسائل، م 2441؛ آيت اللّه وحيد، توضيح المسائل، م 2454 و آيت اللّه خامنه اى، استفتاء، س 639 و 627.
تبصره. ميان فقيهان اختلاف نظر است كه آيا صرف اجتماع زن و مرد نامحرم، در مكان خلوت - به طورى كه كس ديگرى وارد نشود - حرام است يا آنكه در كنار آن شرط ديگرى (احتمال ارتكاب فساد) نيز لازم است؟ بسيارى از آنان قيد دوم را لازم شمرده اند؛ ولى همگى در اين اتفاق دارند كه اگر در آن محيط تردد و رفت و آمد است؛ ولى باز احتمال فساد وجود دارد؛ در اين صورت ماندنشان در آنجا جايز نيست. البته به طور معمول اگر در باز و بسته مى شود و رفت و آمد انجام مى شود، احتمال فساد كم مى باشد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن