سلام ايا انبيا وامامان معصوم فشار قبر دارند؟! منابع را بفرماييد تشكر
علیکم السلام ! خیر چنین چیزی نادرست است واهل بيت (علیهم السلام) احاطه ي وجودي بر تمام موجودات عالم دارند ؛ و موجودي برتر از ايشان نيست تا بتواند در ايشان هول و هراسي پديد آورد. اين پندار از ظاهر برخي روايات ناشي شده ؛ كه برخي افراد نتوانسته آن روايات را به درستي تحليل نمايند و آن را اشتباه معنی کرده اند! با رويكرد به جايگاه معصومين(ع) و پيامبر(ص) و خواص اوليای الهي و شهيدان، به اين نتيجه روشن دست مي يابيم كه چنين مجازاتي، درباره آنان فرض ناشدني است. بدين حقيقت در روايات بسياري اشاره شده كه به سه نمونه از آنها يادآور مي شويم: الف) امام صادق(ع) در سخني طولاني، به هنگام برشمردن ويژگي هاي ائمه، در بخشي از آن مي فرمايند: «فالامام هو المنتجب المرتضي.... انتجبه لطهره... محجوبا عن الافات معصوما من الزلات مصونا عن الفواحش؛ پس امام، همان برگزيده پسنديده... [است كه] او را براي پاك بودنش برگزيده.... از آفت ها پنهان است، از لغزش ها نگهداري شده و از همه كارهاي زشت در امان مي باشد» (ترجمه اصول كافي، ج 1، ص 292 - 291). ب ) امام محمد باقر(ع) در تفسير آيه شريف «يا ايها الذين آمنوا اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» (نساء، آيه 59). مي فرمايند: «وهم المعصومون المطهرون الذين لايذنبون ولا يعصون...؛ مراد از «اولي الامر» معصومين مي باشند، كساني كه پاك بوده و هيچ گونه گناه و نافرماني از آنان سر نمي زند» (بحارالانوار، ج 23، ص 19، بيروت). ج ) در قرآن كريم پيامبر اكرم(ص) به ستاره هدايت و ائمه(ع) به نشانه هاي هدايت، شناسانده شده اند: « و علامات و بالنجم هم يهتدون؛ و نشانه هايي گذاشت و به وسيله ستاره هدايت مي شوند» (نحل، آيه 16). امام صادق(ع) در تفسير آن فرمود: «مراد از ستاره، رسول خدا(ص) و علامات، ائمه(ع) مي باشند» (ترجمه اصول كافي، ج 1، ص 296). بنابر اين مي توان گفت روايات عام فشارقبر، دلالت بر غلبه و اكثريت دارد و روايات استثنا كننده مخصص آنهاست.
 


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن