من عاشق شدم، بايد چكاركنم؟
لابد خود شما نيز به اين نكته واقف هستيد كه انسان ها داراي ويژگي هاي شخصي خاص خود هستند و ولذا يك مشاور در صورتي مي تواند مشاوره تخصصي مفيدي ارائه دهد كه اطلاعات او نسبت به فرد مقابل كامل باشد. زيرا يكي از مهمترين اركان مشاوره كه باعث مي گردد نتيجه مطلوبي از آن حاصل گردد ميزان اطلاعاتي است كه شما بايد در اختيار مشاور قرار دهيد . در مورد سوال شما نكات مبهمي و جود دارد كه ارائه راه حل عملي را مشكل كرده است؛ لذا خواهش مي كنيم به آنچه مي گوييم عمل كنيد و به سوالاتي كه در ادامه بيان مي شود در تماس بعدي خود پاسخ دهيد تا راه حل عملي و مفيد ي به محضرتان ارائه گردد. فعلا ناچاريم به يك جواب كلي اكتفاكنيم.
×عشق يعني علاقه و محبت شديدي كه بين دو طرف ايجاد مي گردد و باعث مي شود عاشق خود و خواسته هاي خود را نبيند و همه چيز را براي معشوق بخواهد، علاقه و عشق محصول توجه به كمال است، آدمي زماني كه در چيزي يا كسي كمالي مي بينيد، به آن علاقه مند مي شود واگر اين كشش به هر دليلي قوي باشد اين علاقه (اصطلاحا) به عشق منجر مي گردد.
اين كلمه (عشق) را هم عارفان و سالكان راه خدا به كار مي برند و هم افراد معمولي از آن استفاده مي كنند. منظور عارفان، عشق و محبت خداست كه اگر واقعي باشد، دو اثر دارد:
1. به هر كسي و هر چيزي كه وابسته به خدا است عشق مي ورزد، حتي اگر تلخ ترين چيزها باشد.
2. از هر كسي يا هر چيزي كه وابسته به خدا نيست، جدا مي شود، حتي اگر شيرين ترين چيزها باشد.
ثمره چنين عشقي اين است كه خواسته هاي خود و اطرافيان خودرا فراموش مي كند و فقط به هر چه خواست و اراده خداست فكر مي كند. به اين عشق، عشق آسماني مي گويند.
بنابراين در عشق آسماني، محبوب اصلي و معشوق حقيقي خداست و سپس هر كس به خدا نزديكتر است معشوق اوست كه در درجه اول انبيا و ائمه اطهارند و سپس مؤمنين و ساير مخلوقات و به طور كلي هر چيزي كه نشاني از خدا داشته باشد.
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
اما اگر چيزي در مسير الهي نباشد عاشق از او جدا مي شود، حتي اگر نزديكترين افراد به او باشند، مثل اعضاي خانواده و نيز حتي اگر پرجاذبه ترين اشياء باشد مثل مال و منال دنيا و پست و مقام و مانند آن.
اما مفهوم عشق در نزد مردم معمولي به اين معنا نيست، زيرا ملاك آنها در كمال و زيبايي، ماديات است. وقتي ملاك ماديات باشد، معشوق اصلي افراد، لذايذ خودشان و غرايز مادي خودشان مي شود. به همين دليل هر چيزي به غرايز آنها نزديك باشد محبوب آنهاست.دراينجاست كه ممكن است بشر براي فرار از تنهايي در پي ابراز تمايل به ديگران بوده و به قولي عاشق گردد.گاهي آن چيز مال دنيا و مظاهر مادي است و گاهي انساني مثل همسر يا فرزندان است. به اين عشق، عشق زميني مي گويند.
گاهي نيز به احساسات و علايق شديدي كه بعضا در افراد به وجود مي آيد، به اشتباه نام عشق مي دهند. در حالي كه اين عواطف، زودگذر است و با اندك حادثه اي از بين مي رود. به همين جهت مولوي مي گويد:
عشق هايي كز پي رنگي بود عشق نبود عاقبت ننگي بود
برادر ياا خواهر گرامي؛ اما اگر عشق تان الهي و ملكوتي است، در اين صورت عاشقي مانند شما نبايد از ما بپرسد كه چه كار كنم بلكه از معشوقتان بپرسيد كه چه كار كنم چون رسم عاشقي جز اين اقتضايي ندارد مگر مي شود عاشق خود كاري بكند كه معشوق نمي پسندد. البته كه بايد رسم عشق ورزي را از معشوق بپرسيد.گرچه ما در اين فرض نيز در خدمتتان هستيم و راهكارهاي عشق ورزي را در صورت ابراز تمايل برايتان ارسال خواهيم كرد.
اما اگر عشق تان انساني و دنيوي است و معشوقتان انساني همانند خودتان است بايد بگوييم كه اين عشق نيز مي تواند با در مسير صحيح قرار گرفتن، عامل كمال شما باشد البته منوط به آنكه موضوع عشقتان شما را ازمسير عشق واقعي و حقيقي جدا نگرداند.
زندگي بدون عشق چون زندگي در تاريكي است.(1)
اين زيبايي نيست كه آفرينده عشق است بلكه اين عشق است كه آفرينده زيبايي است .(2)
بي عشق زندگي محال است .(3)
عشق ورزيدن نوعي هنر است كه بايد آموخته شود. پديدار شدن مهر و محبت افزون تربين همسران معلول عواملي است كه برخي از آنها بر عهده خانم و برخي بر عهده آقاي خانواده است .
مثلا هريك اززوجين براي ابراز عشق و محبت خود مي توانند عكس طرف مقابل را روي ميز كار يا داخل كيف بغلي خود داشته باشند.
×در پايان بايد بگوييم كه دانستن جنسيت ،سن ،تحصيلات ،وضعيت شغلي ، تحصيلي و در نهايت موضوع عشقتان به ما در ارائه راهكارهاي عملي متناسب با وضعيت شما كمك قابل توجهي خواهد كرد لذا خواهشمنديم هرچه زودتر جهت مشخص نمودن آنها اقدام فرماييد.
1-موريس مترلينگ
2- تولستوي
3- افلاطون


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن