براي اينكه كندوي عسل را بدست بياورم بايد زير كندو آتشي روشن كنم تا عده اي فرار كنند و عده زيادي از آنها هم خواهند مرد، زنبور ها از خانه اشان دفاع مي كنند، آيا اين عمل ظلم به موجودي نيست يا قانون طبيعت است؟

اگر مقصود حضرت عالي از كندوي عسل ، كندوي زنبورهاي غيراهلي ساكن كوهها و جنگلهاست ، اين كار در حكم شكار است كه بين خود حيوانات جريان دارد ؛ انسان نيز به عنوان يكي از موجودات اين طبيعت مي تواند براي ارتزاق خود مثل ديگر حيوانات شكارچي دست به شكار بزنند. همانگونه كه انسان شكارچي براي گرفتن حيوانات وحشي تله مي گذارد يا از تفنگ استفاده مي كند براي به دست آوردن عسل نيز از اين راه استفاده مي كند. اين راه از نظر فقه اسلامي حرام نيست ولي اگر بتوان از راههاي مناسبتري استفاده نمود كه آسيب كمتري به طبيعت برسد بهتر است. همچنين در شكار حيوانات يا فراورده هاي آنها بايد از اسراف و شكار بي رويّه پرهيز نمود. چرا كه موجودات باهم در ارتباطند و نابودي يك نسل باعث نابودي نسلهاي ديگر مي شود و در بلند مدّت طبيعت به نابودي مي گرايد و در نهايت خود انسان متضرّر مي شود. همانگونه كه حيوانات در شكار اعتدال را رعايت مي كنند انسان نيز اين اصل را بايد رعايت كند.
امّا اگر منظورتان از كندوي عسل كندوي زنبورهاي اهلي است كه بشر خود آنها را پرورش مي دهد ، اين كار نوعي اسراف و حرام است چرا كه زنبورهاي اهلي در حكم اموال هستند و از اين حيث تفاوتي با ديگر حيوانات اهلي ندارند. زنبورداران معمولاً براي در آمان ماندن از نيش زنبور اوّلاً لباس محافظ مي پوشند و ثانياً از وسائل مخصوص دودزا استفاده مي كنند كه مي توان مقدار كنترل شده اي از دود را به كندوها داد تا حدّاقلّ تلفات را داشته باشد. براي به دست آوردن عسل زنبورهاي وحشي نيز شايد بتوان از چنين وسائلي استفاده نمود تا كمتر تلف شوند.
حاصل سخن اينكه تا حدّ امكان بايد تلاش نمود كه طبيعت دستكاري نشود و حيوانات مفيدي همچون زنبور كه نقش عظيمي در باروري گياهان گوناگون دارند نابود نشوند. ولي در اين باره احتياط وسواس گونه نبايد داشت. چون در اكثر كارها بالاخره تلفاتي نيز وجود دارد كه اجتناب ناپذيرند.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن