تفاوت قرآن كريم و قرآن مجيد چيست؟
- تفاوت در معنای کریم و مجید است. کریم به معنای بزرگوار، و مجید به معنای دارای جود و بخشش. - لازم به ذکر است که : كريم، مجيد، عظيم، حكيم، علي، مبارك، عزيز، مهيمن، مبين، ثقيل، قيم، تصديق، فصل و ... عناوين هستند كه خداوند در آيات متعددي، به قرآن نسبت داده است و همگي اوصاف قرآن هستند. لازم به ذكر است اوصافي از قبيل ‹‹عظيم، كريم، مجيد، مبارك، احسن الحديث و ثقيل›› از جمله عناوين و اوصاف ستايش آميزي هستند كه بر اهميت و فراواني فوايد و بركات قرآن دلالت مي كند. بعضي از آن آيات عبارتند از: الف) بل هو قرآن مجيد(بروج، آيه 13 ب) انه لقرآن كريم(واقعه، آيه 77). ج ) و لقد آتينك سبعا من المثاني و القرآن العظيم(حجر، آيه 87) . د ) و هذا انزلناه مبارك (بروج، آيه 21) . ه ) مصدقا لما يديه من الكتاب و مهيمنا عليه(مائده، آيه 48). براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به كتاب ‹‹قرآن شناسي››، تأليف استاد محمدتقي مصباح يزدي رجوع نماييد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن