آيا براي بهشت كارنيك كردن خوب است يا براي خدا؟ براي خدا چه سودي دارد؟
با سلام به شما كه در مسير كمال به سوي حقيقت محض هستي در حركت هستيد.
انجام كار نيك براي بهشت نيز يكي از مراتب عبادت محسوب مي شود. امام صادق عليه السلام فرموده اند: عبادت كنندگان سه دسته اند: گروهي خداوند را از ترس عبادت مي كنند كه اين عبادت بردگان است، گروهي خداوند تبارك و تعالي را براي ثواب عبادت مي كنند كه اين عبادت مزد بگيران است و گروهي خداوند را از سر عشق و محبت به او عبادت مي كنند كه اين عبادت آزادگان است و اين برترين عبادت است (ميزان الحكمـة، 11646).
گروه سوم نه به طمع بهشت عبادت مي كنند و نه ترسي از جهنم دارند بلكه خداوند را به خاطر خودش و از روي علاقه به او كه محبوب و دوست حقيقي و جمال مطلق است عبادت مي كنند. كار نيك را انجام مي دهند چون مي دانند خواسته معشوق اين است. برايشان تنها، خواسته محبوب مطرح است و بس.
البته انواع ديگر عبادت( براي ثواب و بهشت و ترس از عذاب) نيز عبادت است و در قرآن، آيات زيادي، نعمت هاي بهشتي و عذاب جهنم را توصيف كرده، زيرا اكثر انسان ها به لحاظ بُعد ماديشان، اين موضوعات را بهتر درك كرده و با مذاق آنها سازگارتر است.
اما سؤال دوم شما در مورد اين كه كار نيك، براي خداوند چه سودي دارد؟
حقيقت اين است كه كار نيك براي خداوند سودي ندارد. او بي نياز مطلق است. ما كار نيك را براي خودمان انجام مي دهيم نه براي خدا. اين ما هستيم كه به كار نيك نياز داريم.
اگر شما و تمام كساني كه روي زمين هستند كافر شويد(به خدا زياني نمي رسد)چرا كه خداوند بي نياز و ستوده است. سوره ابراهيم، آيه 8
مثل خداوند، مثل نور است. اين ما هستيم كه به نور احتياج داريم و اگر از نور فرار كنيم يا از آن استفاده ببريم، نه به نور ضرري مي رسد و نه چيزي عايد او مي شود.
پاسخ يك سؤال، باقي مانده :
كار نيك و عبادت براي خدا يعني چه؟
عبادت براي خدا به معناي انجام عبادت به سود خدا نيست بلكه منظور، انجام آن ، براي رسيدن به قرب خداوند است. يا براي فرمان برداري و امتثال اوامر و دستورات او. انجام عبادت براي خدا به عشق اين كه معشوق اين عمل را دوست دارد همان عبادت نوع سوم است.
اين اشكال( انجام عبادت به سود خدا) از آن جا ناشي شده است كه لفظ «براي» گاهي اوقات در جايگاه «نفع و سود» بكار مي رود، در حالي كه اين لفظ معاني ديگري هم دارد از جمله «تعليل».در اين مورد«براي» به معناي تعليل است، يعني علت عمل من خداست. حال يا براي رسيدن به قرب او و يا براي امتثال امر او كه نتيجه امتثال امر نيز همان قرب است.
در ادبيات عرب براي «لام» تا 22 معنا ذكر كرده اند.(مغني الاديب، گروه مؤلفان)


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن