كفر به چه معنايي است؟ آيا تكبر ورزيدن و يا دروغ گفتن و يا هر گناه كبيره ديگري برابر است با كفر؟ دليل اينكه قرآن ابليس را كافر مي داند، چيست در حالي كه او بهتر از ما خدا را مي شناسد؟!
در پاسخ به اين پرسش به مطالب ذيل توجه نماييد :
1-كفر در لغت به معناي پوشاندن است و به همين دليل به كشاورز كه تخم را در زمين پنهان مي كند كافر مي گويند . كفران نعمت به معناي پوشاندن و كتمان آن و ترك شكر آن است .
2- كفر داراي انواع و مراتب و درجات متعددي است . در روايتي از حضرت صادق –ع- كفر در كتاب خدا به پنج قسمت تقسيم شده است كه عبارتند از :
1و 2- كفر حجود و آن دو قسم است : انكار ربوبيت و انكار حق پس از علم و آگاهي
3-كفر نعمت
4- ترك چيزي كه به آن امر شده است
5- كفر برائت به معناي بيزاري جستن از مشركان
البته بزرگترين كفر انكار وحدانيت خدا يا دين يا نبوت است و به تعبير ديگر بدترين كافر كسي است كه اصول يا ضروري دين را انكار نمايد .
3- گاهي كافر كسي است كه از روي عمد و عناد حق و حقيقت را مي پوشاند و آن را انكار مي كند و گاهي به فردي گفته مي شود كه ندانسته و از روي جهل منكر حق است و در قرآن به هر دو فرد كافر گفته شده است .
4- در قرآن كريم به كسي كه عملي و حكمي الهي را ترك كند و وظيفه خود را در مورد آن انجام نمي دهد كافر گفته شده است . مثلا در مورد ترك كننده حج در آيه 97 آل عمران چنين آمده است : و من كفر فان الله غني عن العالمين .
5- انجام گناه و حتي گناهان كبيره انسان را كافر نمي كند ولي در عين حال گناه نوعي كفر به معناي لغوي آن يعني پوشاندن حق و كفران نعمت است .
6-كافر بودن ابليس به معناي انكار ربوبيت و مبدا و خالق عالم نيست بلكه كفر شيطان از نوع پوشاندن حقيقت و كبر و غرور و نافرماني امر و دستور خداوند است و بدترين بلاى جان انسان نيز همين كبر و غرور است كه پرده هاى تاريك جهل بر چشم بيناى او مى افكند، و او را از درك حقايق محروم مى سازد، او را به تمرد و سركشى وامى دارد، و از صف مؤمنان كه صف بندگان مطيع خداست بيرون مى افكند، و در صف كافران كه صف ياغيان و طاغيان است قرار مى دهد، آن گونه كه ابليس را قرار داد. كبر و غرور ممكن است خودش مستقيما كفر محسوب نشود، ولي به طور قطع يكي از عوامل و زمينه هاي كفر را در انسان به وجود مي آورد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن