آيا روز قيامت تمام مردم( به جز خوبان و بسيار بدان) به جهنم مي رويم و طاهر مي شويم ولي بالاخره از لطف خدا و ائمه(ع) به بهشت مي رويم، درست است؟

}گناهان متفاوت است بنابر روايات بعضى، از آن ها مانند شرك و كفر و نفاق موجب عذاب ابدى است و اين در صورتى است كه صاحب آن بدون توبه واقعى بميرد. بعضى ديگر از گناهان براى مدت مشخصى موجب عذاب مى باشد و بعد با شفاعت اولياء يا لطف و فضل خداى متعال مورد بخشش واقع مى شود.
چندين دسته در جهنم جاويد مى مانند كه پاره اى آنها عبارتند از:
1. كسى كه مؤمنى را عمدا به قتل رساند، (ر.ك: سوره نساء، آيه 93).
2. كسى كه با خدا و رسولش به مبارزه بر مى خيزد، (ر.ك: سوره توبه، آيه ى 63).
3. كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند و به حدود و احكام الهى تجاوز كند، (ر.ك: سوره نساء، آيه 14).
4. كافران و تكذيب كنندگان آيات الهى، (ر.ك: سوره بقره، آيه 39).
5. مرتكبين گناه كه آثار گناه سراسر وجودشان را گرفته باشد، (ر.ك: سوره بقره، آيه 81).
6. مرتدى كه كافر از دنيا برود، (ر.ك: سوره بقره، آيه 217).
در اين باره رجوع كنيد به كتاب «گناهان كبيره» اثر شهيد دستغيب.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن