چرا خداوند متعال شستن سر و پا را مانند شستن دست و صورت واجب نكرده؟
امام رضا(عليه السلام) در پاسخ به اين سوال فرموده اند: (اين موضوع ) علّت هاى بسيار دارد از جمله آن كه: عبادت عبارتست از ركوع و سجود و اين دو با صورت و دو دست صورت مى گيرد نه با سر و پاها لذا صورت و دو دست لازم است شسته شوند و بدين وسيله طهارت و نظافت بيشترى پيدا مى كنند. ديگر آن كه: شستن سر و پاها در تمام اوقات نماز از طاقت مردم خارج بوده و تكليف به آن در همه حالات سرما و گرما، سفر و حضر، مرض و صحّت و جميع ازمان، شب و روز تكليف شاقّى است وشستن صورت و دست از شستن سر و پاها راحت تر است و حال آنكه عبادات واجب بر اساس طاقت ضعيف ترين افراد سالم، واجب گرديده و سپس عموميت داده شده و اشخاص قوى را نيز شامل گرديده است. و يكى ديگر از علت هاى آن نيز اين است كه سر و پاها در تمام اوقات همچون صورت و دست ها منكشف و ظاهر نبوده بلكه با عمامه و كلاه و كفش يا چيزهاى ديگر (همچون كلاه و جوراب ) پوشيده هستند ( كه قهرا از آلودگى مصون تر و محفوظتر مى باشند لذا شستن آنها چندان لزومى ندارد) علل الشرائع، ترجمه ذهنى تهرانى، ج 1، ص 817..


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن