آيا اشكال نداره به يك خواستگار بى نماز جواب مثبت بدم؟
همانطور كه مى دانيد ازدواج از جمله مسايل مهم در زندگى انسان مى باشد كه موفقيت در اين امر باعث آرامش و موفقيت هاى بعدى انسان خواهد شد.
به طور خلاصه دو حالت در خصوص خواستگار بى نماز مى تواند وجود داشته باشد
حالت اول: اين خواستگار، ملاك هاى همسر مناسب از جمله ايمان قلبى وسلامت اعتقادى را دارا بوده ومشكل نماز نخواندن ايشان، يك مشكل عقيدتى نيست بلكه يك حالت روانى گذرايى است كه معمولاً در مراحلى از زندگى انسان ها رخ مى دهد.
همانگونه كه در فصل هاى گذشته نيز مطرح شد ترك نماز مى تواند عللى به جز ريشه ى اعتقادى داشته باشد مانند:نداشتن انگيزه قوى براى خواندن نماز، آگاه نبودن از فلسفه و اسرار نماز، داشتن سؤال و ابهام نسبت به بعضى از مسائل اعتقادى كه در صورت ازدواج با چنين فردى مى توان با انجام راه كارهايى، او را نسبت به انجام نماز تشويق كرده كه البته اين امر مهم، احتياج به زمان ،صبر وحوصله خواهد داشت.
در اين حالت هر چند مى توان نگاه مثبتى به اين ازدواج داشت، اما كسى كه مى خواهد به چنين خواستگارى پاسخ مثبت دهد بايد تمامى سختى مسير را نيز در نظر گرفته و با كنار گذاشتن احساسات خود تصميمى عاقلانه اتخاذ نمايد تا در آينده گرفتار پشيمانى و حسرت نگردد.
حالت دوم:
وضعيت دومى را كه مى توان در اين زمينه متصور شد اين است كه مشكل نماز نخواندن ايشان ناشى از ضعف اعتقاد وايمان وى مى باشد در اين صورت مساله عدم كفويت ونابرابرى در ايمان به وجود مى آيد و ثمره ى آن چيزى جز كشمكش وآشفتگى هاى روانى در زندگى مشترك آينده تان نخواهد بود. زيراكسى كه پاى بند به دين (كه اصلى ترين مسأله زندگى است) نباشد هيچ تضمينى وجود ندارد كه پاى بند به رعايت حقوق همسر و زندگى مشترك باشد. انسان ديندار هرگز نمى تواند با همسردين كنار بيايد و با هم زندگى سعادتمندانه اى داشته باشند.
در پايان ذكر چند نكته ضرورى مى باشد:
يك - در مورد خواستگار نسبت به ميزان پايبندى وى به مسائل اعتقادى بايد تحقيقات لازم صورت پذيرد.
دو - ملاك قضاوت و تصميم گيرى نسبت به افراد، وضعيت فعلى آنهاباشد از همين رو به راحتى نمى توان به وعده هاى خواستگاران نسبت به نماز خوان شدن در آينده و يا توانايى خود نسبت به نماز خوان نمودن شوهر آينده اطمينان نمود.
سه - به گفته هاى خواستگارى اگرچه راست و واقعى باشدصد در صد اعتماد نكنيد وتحقيق از كانال هاى ديگر رافراموش نكرده و در اين زمينه از بررسى وضعيت خانواده، دوستان، رفت وآمدها و... در تشخيص شخصيت افراد غافل نشويد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن