اگر انسان "اختيار" دارد چرا وقتي يك مسلمان بچه دار مي شود فرزند او هم مسلمان است? آيا اصلا اين سوال بايد مطرح شود؟
مختار بودن انسان از بديهيات است و هر انسان با رجوع به وجدان خود اين حقيقت را درك مي كند
اينكه گويي اين كنم يا آن كنم      خود دليل اختيار است اي صنم

همينكه شما الان مي توانيد اراده كنيد و بقيه جواب را نخوانيد يا اراده كرده و بخوانيد بيانگر اختيار است و حتي با نگاهي سطحي به قرآن كريم در مي يابيم كه به نظر قرآن انسان موجودي مختار است, اصولا آْمدن پيامبران و نزول كتب آسماني و ثواب و عقاب بدون آنكه انسان مختار باشد كاري بيهوده است و اگر هم مي بينيم در طول تاريخ افراد يا گروه هاي قائل به جبر شده اند بخاطر شبهاتي بوده كه براي آنها در مقابل اين امر بديهي پيش آمده و چون نتوانسته اند به جواب درست آن شبهات برسند تن به سلب اختيار از انسان داده اند, كه اگر اين شبهات نبود آنها هم به اقتضاء وجدان و عقل حكم به اختيار انسان كردند.
اگر خواستار مطالعه تفصيلي در اين زمينه هستيد مي توانيد به اين منابع مراجعه فرماييد:
1. خير الاثر در رد جبر و اختيار, استاد حسن زاده آملي
2. انسان و سرنوشت, استاد مطهري
3. سعادت قرآن, استاد مصباح يزدي بحث" اختيار"
4. آموزش كلام اسلامي, سعيدي مهر
5. تفسير الميزان جلد 1، ذيل آيه 26 و 27 سوره بقره.
اما اينكه چرا فرزند مسلمان ملحق به مسلمان و بچه كافر ملحق به كافر مي شود و اين مسئله مستلزم جبر و سلب اختيار است يا خير.
در رابطه با قسمت اول اين سئوال بايد توجه داشت كه اين يك حكم فرعي فقهي است و ما به اقتضاء عدالت و حكمت خداوند معتقديم كه تمام احكام خداوند متعال داراي ملاك و مصلحت است و هيچ حكمي بدون ملاك و مصلحت جعل نشده چون مستلزم لغويت است و از حكيم مطلق لغو صادر نمي شود ولو اينكه عقل در مصاديق قادر به تشخيص مصلحتوملاك آن حكم نباشد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن