در روايات از انجام كارها در ايام قمر در عقرب نهي شده است، اين ايام چه روزهايي مي باشند؟
منجماني كه به نجوم احكامي قائل بوده اند ساعاتي را كه قمر در عقرب است نحس مي دانند و انجام برخي كارها را در اين وقت جايز نمي دانند.
به حسب آنچه در روايات و كلمات فقها آمده ازدواج در زماني كه قمر در عقرب است مكروه است.
ماه در گردش خود بر دور زمين , مداري دارد كه اين مدار به برج هايي تقسيم شده و در هر زمان ماه در يكي از اين مناطق قرار مي گيرد. يكي از اين مناطق برج عقرب (يكي از صورت هاي فلكي ) است . براي تشخيص اين موقعيت چون به صورت ثابت نمي باشد, بايد به تقويم هاي نجومي هر سال مراجعه كنيد.
مثلا در سال 1385 روز 16 فروردين قمر به برج عقرب وارد مي شود. روز 17 فروردين، قمر در عقرب است و روز 18 قمر از برج عقرب خارج مي شود.
در ارديبهشت: 12 قمر به برج عقرب وارد مي شود و 13 آن قمر در عقرب است و 14 قمر از عقرب خارج مي شود.
در خرداد: 10 خرداد، ورود قمر به برج عقرب، 11، قمر در برج عقرب است و 12، قمر از عقرب خارج مي شود.
در تير ماه: 7 ورود قمر به برج عقرب، 8 قمر در برج عقرب است، 9 قمر از برج عقرب خارج مي گردد.
در مرداد ماه، 2 ، ورود قمر به برج عقرب، 3 قمر در عقرب، 4 خروج قمر از برج عقرب.
شهريور ماه: 1 و 27 قمر در برج عقرب است.
مهرماه: 23 قمر در عقرب است.
آبان: 20 قمر در عقرب است.
آذر: 18 قمر در عقرب است.
دي: 15 قمر در عقرب است.
بهمن: 12 قمر در عقرب است.
اسفند: 11 قمر در عقرب است.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن