رو به قبله خوابيدن و درس خواندن چه فضيلتي دارد؟
رو به قبله بودن در هر صورت خوب است، ولي خوابيدن به طرف قبله به خاطر اينكه روايت خاص داريم، شرعا مستحب است. به صورت كلي در برخي روايات روبه قبله بودن، ممدوح شمرده شده، در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده ا ست كه حضرت مي فرمايد: «پيامبر اكثر اوقات رو به قبله مي نشست و در روايت ديگري آمده است بهترين جاي نشستن جايي است كه رو به قبله باشد.(وسايل 12/109)
در مورد خصوص درس خواندن رو به قبله روايتي نيافتيم، در مورد خوابيدن رو به قبله در روايتي از اميرمؤمنان آمده است مؤمن بر سمت راست و رو به قبله مي خوابد، قابل ذكر است خوابيدن بر پشت نيز به گونه اي كه صورت به سمت آسمان باشد نيز در همين روايات خواب انبياء دانسته شده(وسايل6/504) و خوابيدن رو به قبله به دو شكل محقق مي شود به شكل محتضر يعني كف پاها به سمت قبله قرار مي گيرد و هم به گونه اي كه ميت در قبر قرار مي گيرد يعني صورت به سمت قبله به گونه اي كه سر در سمت راست قبله است و پاها در سمت چپ باشد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن