سلام.احاديثي از انبيا هست ك ميگه به حجاب و كارهاي زنتون برسين و گرنه براي شوهر گناهي نوشته ميشه ازاعمال زشت زن.حالا شوهر كه از صبح تا شب كار ميكنه چه بدونه زن تو خونه يا تو محل كار چيكار ميكنه ؟خب بنا بگذاريم كه گناه باشد ايا شامل شوهرهم ميشود يانه؟
مقصود از اين نوع احاديث اين است كه مرد نبايد نسبت به دين و حجاب همسر خود بي تفاوت باشد و لازم است در اين موضوع حسايت لازم را داشته باشد و مراقبت هاي لازم را نسبت به همسر و وضعيت حجاب او داشته باشد و روشن است كه اگر در اين زمينه كم كاري كند و بي تفاوت باشد و يا بي غيرتي نشان دهد و در اين زمينه كاري انجام ندهد در گناه همسر خود شريك مي باشد و معصيت كرده است. لازم است بدانيد كه اين يك قاعده كلي است كه هر انساني بتواند ديگري را به راه راست هدايت كند و جلوي گناه كردن او را بگيرد و اين كار را نكند در گناه او شريك است.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن