گفته شده هر وقت گرسنه شديد غذا بخوريد يا از يكي از مراجع شنيدم كه ما فقط 2 بار در طول روز به غذا احتياج داريم از طرفي هر روز خواص خوراكي ها بيشتر شناخته مي شود و هرم غذايي ما را به خوردن مكرر و متنوع دعوت مي كند استاد من با منطق بچه دار شدن مرا به خوردن تا حد توان راهنمايي كرد وقتي گرسنه ام بيشتر خدا رو حس مي كنم و رقت قلب بيشتري دارم دچار افراط و تفريط شده ام لطف كنيد مرا راهنمايي كنيد.
نقش تغذيه در زندگي انسان فوق العاده با اهميت است؛ چرا كه حدوث, بقا و رشد جسم و روح انسان با تغذيه در ارتباط است. در اين زمينه حتي اگر بگوييم سعادت و شقاوت انسان از سفره و تغذيه آغاز مي شود, سخن به گزاف نگفته ايم. اسلام عزيز براي كميت, كيفيت و نوع خوردني هاي انسان اهميت بسياري قايل شده است و دستورالعمل هاي فراواني دارد. قرآن كريم مي فرمايد: فالينظر الانسان الي طعامه _ بايد انسان نگاه كند كه چه مي خورد_ (عبس، آيه 24) چرا كه سلامتي آينده و برخي زمينه هاي سعادت او در گرو نحوه انتخاب او در تغذيه است. سخن كنوني ما در تغذيه مادي انسان است, ولي روح انسان نيز از اين نوع تغذيه نصيب نيست. همين غذاهائي كه مي خوريم در يك فرايند پيچيده تبديل به انرژي, حيات و حتي انديشه مي شود. تفاوت انسان ها در نوع انديشه نيز با تفاوت آن ها در نوع تغذيه ارتباط دارد.
سيرو وسلوك انسان به سوي خداوند از سفره و كنترل شكم آغاز مي شود. تا كسي موفق به تربيت شكم خود نشود و اندك خوري را تمرين نكند, قادر نخواهد بود وقت خواب خود را تنظيم نمايد و همين طور در سلوك, تهجد و خود سازي توفيق چنداني بدست نمي آورد
خواب و خورت ز مرتبه عشق دور كرد        آنگه رسي به دوست, كه بي خواب و خورشوي
و اما در مورد شخص شما توصيه ما اين است كه در زمينه تغذيه به خصوص در دوران حاملگي رعايت كيفيت از اهميت فراواني برخوردار است. شما مي توانيد براي حفظ معنويت كمتر غذا بخوريد و شكم خود را سبك نگه داريد، ولي در عين حال با رعايت كيفيت برتر تغذيه، براي داشتن فرزندي سالم برنامه ريزي كنيد و كم خوردن با خوب خوردن قابل جمع است و باهم منافات ندارند.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن