بازي با پاسور چه حکمي دارد؟ و آيا بازي با آن براي سرگرمي و بدون شرط بندي جايز است؟
آيات عظام امام، خامنه اي، تبريزي و نوري: بازي با وسايلي که عرفا از آلات قمار محسوب مي شود، مطلقاً حرام است هر چند براي سرگرمي و بدون شرط  بندي باشد.[ امام، استفتاءات، ج2، مکاسب محرمه (قمار)، س 18؛ خامنه اي، اجوبه، س 1117 و 1122 و 1125؛ تبريزي، استفتاءات، س 990؛ نوري، استفتاءات، ج1، س 1065 و ج2، س 560.]
آيات عظام مکارم و فاضل: اگر از آلت قمار بودن خارج شده باشد و شرط بندي و برد و باختي مالي در کار نباشد، مانعي ندارد، در غير اين صورت جايز نيست.[ فاضل، استفتاءات، ج1، س 951؛ مکارم، استفتاءات، ج1، س 541 و 544 و ج3، س 472.]
آيات عظام بهجت و وحيد: با برد و باخت حرام است و بدون برد و باخت
بنابر احتياط واجب، جايز نيست.[ بهجت، استفتاءات، قمار، س 1885 و 1889 و 1890؛ وحيد، استفتاءات، احکام کسب هاي حرام، س 12.]
آيت الله سيستاني: بازي با پاسور، با شرط بندي، حرام است و بدون شرط بندي، بنابر احتياط لازم، جايز نيست.[ سيستاني، توضيح المسائل، ج1، م 2260.]
تبصره. برخي از مراجع پاسور را وسيله قمار مي دانند لذا مطلقاً بازي با آن را جايز نمي دانند و برخي ديگر از مراجع مي فرمايند: اگر پاسور در عرف عام از آلت قمار خارج شده و صرفاً به عنوان يک سرگرمي استفاده مي شود بازي با آن بدون برد و باخت مالي اشکال ندارد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن