من يك روايت از امام صادق عليه السلام شنيده ام كه نتيجه اش اين شد كه پيش از حضرت آدم عليه السلام بي شمار حضرت آدم ديگر خلق شده است. مي خواستم بپرسم آيا متناظر با اين بي شمار نسل بشري، بي شمار قيامت هم وجود دارد يا اينكه قيامت فقط يكي است؟
در پاسخ به پرسش مذكور، روايتي از امام باقر عليه السلام نقل مي شود سپس به تحليل و بررسي آن پرداخته مي شود:
جابربن يزيد گويد از امام باقر عليه السلام از تفسير آيه 75 سوره ق كه مي فرمايد: « أَ فَعَيينا بِالْخَلْقِ اْلأَوَّلِ بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ؛ آيا به سبب آفرينش نخستين ما عاجز شديم بلكه آنان در آفرينش تازه اي هستند.»(ق/15)
حضرت فرمودند: « اي جابر تأويلش اين است كه چون خداوند اين خلق و اين جهان را فاني كند و اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ جاي دهد، خلق ديگر از نو بيافريند بدون نر و ماده كه او را بپرستند و يگانه دانند، زميني غير از اين زمين بيافريند كه در آن جاي گيرند و آسماني جز اين آسمان بيافريند كه بر سر آنها سايه اندازد.
شايد عقيده تو اين است كه خداوند همين كه يك جهان را آفريد و جز شما بشري نيافريده؟!
آري به خدا هر آينه خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريده است كه تو در آخر اين عوالم و آدم ها هستي.»(بحارالانوار، ج8، باب 28، ص374وص375، خصال صدوق، ج2، ص450)
درباره اين حديث نكاتي مطرح اس كه در ذيل به آن اشاره مي شود:
1. انسان هاي موجود در اين عالم آخرين انسانهاي در هستي نيستند بلكه خداوند پس از برچيدن نظام موجود و ميراندن انسانهاي آن، دست به آفرينش جديد مي زند و عوالم متعددي را خلق مي كند.
2. از روايت فوق استفاده مي شود، براي عالمي بهشت و دوزخ و رستاخيزي جداگانه است، زيرا مي فرمايد پس از آنكه اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ جداي داد، خلق ديگري را از نو بيافريند.
از اينجا معلوم مي شود خلق جديد نيز براي خود قيامت و بهشت و دوزخي جداگانه دارد.
3. خداوند پيش از خلقت اين انسانها، هزاران هزار انسان و عالم را آفريده است. پس انسانهاي اين زمين خاكي اولين و آخرين انسانها نبوده و نيستند.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن