از حركت جوهري علاوه بر اثبات خالق چه استفاده بيشتري مي شود؟
حركت جوهري يكي از مهمترين مباحث فلسفي در تاريخ فرهنگ و فلسفه اسلامي است كه بنام صدرالمتألهين شيرازي معروف و مشهور شده است. ملاّصدرا در پرتو اين نظريّه، تفسير فلسفي نويني از حركت ارائه مي دهد كه اساسا با تبيين فلسفي ارسطو و ابن سينا متفاوت است. سخنان وي در دفاع از حركت در جوهر و اثبات ناآرامي و بي ثباتي نهادي در بنيان همه كائنات مادّي آنچنان عميق و قابل توجه است كه هنوز هم جاي پژوهش و ژرف انديشي در زواياي مختلف آن وجود دارد. بايد اذعان نمود كه اين نظريّه و تأثير عميق و پردامنه آن بر تفكّر فلسفي مسلمين بهيچ روي كمتر از اهميت نسبيت عام انيشتن در فيزيك و يا فلسفه پويش وايتهد در قلمرو فلسفه نيست.
اين اصل، بنياد جهان بيني ملاّصدرا را تشكيل مي دهد. در پرتو اين اصل است كه وي تبيين فلسفي نويني از مسائل دقيق طبيعي و مابعدالطبيعي از جمله : خالقيت خداوند ، حدوث زماني عالم، رابطه ميان ثابت و متغير، خلق عالم، آفرينش مستمر، ارتباط نفس و بدن، معاد جسماني و مسائل گوناگون مربوط به معاد و طرح نظريه تربيتي در زمينه اخلاق را ارائه مي دهد و داستان حركت و تحوّل و همه جايي و همگاني بودن آنرا همراه با توابع و نتايج فلسفي اش درمعنايي عميق و وسيع و از ديدي بسيار قوي و مؤثّر مورد تحليل و تبيين قرار مي دهد.
اين اصل را بايد بعنوان يك نظريّه جامع و وحدت بخش كه يكجا از مبدأ و معاد حكايت مي كند، بمنزله يكي از ويژگيهاي اساسي و ممتاز نظريّه پردازي ملاّصدرا بشمار آورد.
براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به سايت http://www.mullasadra.org/new_site/persian و بخش بانك مقالات آن مراجعه كنيد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن