چرا هنگامي كه مي خواهيم نماز بخوانيم حتي اگر در اتاقي تنها باشيم بايد پوشش كامل داشته باشيم؟ مگر خدا به ما نامحرم است؟
حجاب و پوشش بانوان در نماز، حكمت ،علل و فلسفه هاى متعددى دارد؛ به مواردي از آن اشاره مي شود:: الف. اين خود نوعى تمرين مستمر و روزانه براى حفظ حجاب مى باشد و يكى از عواملى است كه در پاس داشت دائمى پوشش اسلامى زن و جلوگيرى از آسيب پذيرى آن، نقش مهمى ايفا مى كند. همان گونه كه هر عبادتي از جمله نماز، تعليم و تمرين است براي انسان كه در همه حال به ياد خداوند سبحان و بازگشت به سوي او در آخرت و تزكيه و تربيت خود براي يك زندگي ابدي باشد، حجاب زن درنماز نيز آموزش، تمرين و تذكر پوشش عفيفانة اوست كه در غيرنماز هم بايد همان پوشش در حال نماز باشد، يعني همان پوشش مناسب و مقدار حجاب او درنماز، بايد درغيرنماز در برابر نامحرم هم رعايت شود، زيرا نماز آموزشگاه مهم ترين معارف و نيازهاي حياتي انسان و پرورشگاه ايمان و تقوا و اخلاق انساني و الهي از جمله عفاف و حجاب است، لذا نماز مظهور حقيقت و سيماي ملكوتي دين اسلام مي باشد. نماز مرآت و آيينه دين الهي است. خداوند حكيم تمام معارف و قوانين مهم و ريشه اي و مسائلي كه حيات معنوي و اخلاقي و سعادت دنيوي و اخروي انسان و جامعه را تامين مي كند، به طور اجمال و كلي در تماز مقرر فرموده است. ب. وجود پوششى يك پارچه براى تمام بدن و داشتن پوششى مخصوص براى نماز، توجه و حضور قلب انسان را بيشتر مى كند و از التفات ذهن به تجملات و چيزهاى رنگارنگ مى كاهد و ارزش نماز را صد چندان مى كند. ج. داشتن پوشش كامل در پيشگاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. ازاين رو براى مرد نيز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همين ادب حضور در پيشگاه الهى زمينه ساز حضور معنوى و بار يافتن به محضر حق مى شود. افزون بر آن، حكم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت هايى دارد و با آن قابل مقايسه نيست؛ مثلاً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولى در نماز - بدون حضور نامحرم - واجب نيست البته توجه داشته باشيم ان چه ذكر شد يكي از حكمت هايپوشش زن درنماز است زيرا با توجه به اينكه خداوند متعال عليم و حكيم است، پس يكايك احكام حكمت خاصى دارد ولكن پى بردن به آن اسرار براى ما هم ميسر نيست و هم چندان مفيد نيست چه اينكه با علم محدود ما از نيازها، استعدادها و نيز راه رفع نيازهاى واقعى و شكوفا كردن استعدادها به نحو صحيح و بدون مخاطرات جسمى و روحى، مادى و معنوى، چگونه مى توان چنين ادعايى نمود. علاوه بر اينكه اساس در اين احكام فراخوان بشر به تعبد و اظهار بندگى در مقابل حضرت پروردگار است. البته چه بسا ممكن است آگاهى به اين اسرار و حكمت ها حداقل در بعضى افراد موجب تقويت انگيزه آنها در پيروى از آن دستورات شود به همين جهت در صدد كنكاش از اسرار و حكمت هاى احكام مى كنند.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن