مرجع تقليدم از دنيا رفته و او را از مجتهدان زنده اعلم مى دانم، آيا مى توانم بر تقليد او باقى بمانم؟
آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: آرى، مى توانيد بر تقليد او باقى بمانيد.[ نورى، استفتاءات، ج 1، س 8؛ امام، استفتاءات، س 20؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 35.] آيت الله بهجت: در مسائلى كه به آنها عمل كرده ايد، واجب است بر او باقى بمانيد.[ توضيح المسائل، م 12 و 13؛ وسيلة النجاة، ج 1، م 14.] آيت الله صافى: بنابر احتياط واجب، بايد بر تقليد او باقى بمانيد.[ توضيح المسائل، م 9؛ جامع الاحكام، ج 1، س 20.] آيات عظام سيستانى، فاضل و وحيد: بايد بر تقليد او باقى بمانيد.[ توضيح المسائل مراجع، م 9؛ وحيد، توضيح المسائل، م 9.] آيت الله مكارم: بايد در مسائلى كه به فتواى ميّت عمل كرده ايد، بر او باقى بمانيد.[ توضيح المسائل، م 10.] آيت الله تبريزى: بايد در مسائلى كه در زمان حيات، از او ياد گرفته ايد، بر تقليد او باقى بمانيد.[ استفتاءات، س 26.]


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن