آيا در قرآن اشاره اي به جزئيات اعمال حج به اين صورتي كه امروزه انجام مي گيرد، شده است؟
به طور كلي در قرآن كريم اشاره به اصل احكام و عبادات شده است و جزييات احكام و مقدمات و شرايط آن توسط سنت معصومين و احاديث پيامبر-ص- و امامان –ع-بيان شده است . در مورد حج نيز همين مطلب صادق است .
اصل حج و عمره و خطوط كلي و روس اعمال اين دو مثل طواف و نماز طواف در پشت مقام ابراهيم و سعي و حلق و تقصير و وقوف در عرفات و مشعر و ماندن در مني و قرباني كردن و نيز برخي محرمات احرام مثل شكار كردن در قرآن بيان شده است ولي بسياري از جزييات و شرايط مثل نحوه محرم شدن و لوازم و شرايط آن و نيز احكام و آداب و شرايط طواف و سعي بين صفا و مروه مانند لزوم هفت دور بودن طواف و سعي و شروع از حجر الاسود و ختم كردن آن به حجر الاسود در طواف و يا شروع از صفا و ختم به مروه در مورد سعي ميان صفا و مروه و نيز ترتيب ميان آنها و احكام شك در تعداد دورهاي طواف و سعي و يا مقدار زمان لازم براي وقوف در عرفات و مشعر الحرام و نيز تصريح به طواف نساء و امثال اينها در قرآن بيان نشده است و تفصيل آنها در سنت معصومين بيان شده است .
ر. ك : حج و عمره در تفسير نمونه


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن