خدا نور است يعني چه؟ چرا خدا به نور تشبيه شده است؟
1. يکي از اسماء خداوند متعال نور است، لکن منظور از نور، همين نور حسّي شناخته شده نيست؛ لذا در برخي روايات و ادعيه براي جلوگيري از اين پندار آمده است:
«... يا نُورَ النُّورِ يا مُنَوِّرَ النُّورِ يا خَالِقَ النُّورِ يا مُدَبِّرَ النُّورِ يا مُقَدِّرَ النُّورِ يا نُورَ کلِّ نُورٍ يا نُوراً قَبْلَ کلِّ نُورٍ يا نُوراً بَعْدَ کلِّ نُورٍ يا نُوراً فَوْقَ کلِّ نُورٍ يا نُوراً لَيسَ کمِثْلِهِ نُورٌ»[ بحارالأنوار، ج91، ص390.]؛ « اي نورِ نور، اي روشن کننده ي نور، اي خالق نور، اي تدبير کننده ي نور، اي تقدير کننده ي نور، اي نور هر نوري، اي نوري که قبل از هر نوري است، اي نوري که بعد از هر نوري است، اي نوري که فوق هر نوري است، اي نوري که همانند او نوري نيست».
2. نور اسمي است براي هر حقيقتي که خود به خود ظاهر بوده موجب ظهور ديگر امور نيز مي شود. نور حسّي را نور مي گويند چون به خودي خود ظاهر است و ظاهر شدن ديگر اشياء مادّي نيز به واسطه ي آن مي باشد. خدا را هم نور مي گويند چون وجود او قائم به ذات خود بوده براي ظهور، محتاج هيچ موجودي نيست و هر چه غير اوست براي ظاهر شدن در عرصه ي وجود محتاج او هستند؛ حتّي خود نور حسّي نيز براي موجود شدن و خروج از ظلمت عدم نيازمند اوست؛ لذا او نور نور و منوّر نور، مدبّر نور و مقدّر نور است.
3. از حقيقت وجود نيز تعبير به نور مي شود چون وجود عين ظهور و بودن است و تمام موجودات به واسطه ي وجود موجود مي شوند؛ و حقيقت وجود، که همان وجودِ صرف، محض و خالص باشد، همانا خداوند متعال است. لذا نمي توان گفت خدا را چه کسي به وجود آورده است؟ چون موجودي که عين وجود باشد بي نياز از وجود دهنده است؛ چرا که معني ندارد پرسيده شود: چه کسي به وجود، وجود داد؟ امّا چون انسان بودن و درخت بودن و فرشته بودن و... عين وجود بودن نيستند لذا محتاج به وجود دهنده اند. اگر اين امور عين وجود بودند در آن صورت همانند خدا همواره بايد مي بودند؛ چون وجود محض در مقابل عدم بوده، عدم را بر نمي تابد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن