گفته شده است که سادات بر ديگران برتري دارند، آيا برتري سادات، با عدالت خداوند سازگار است؟
نخست لازم است به اين واقعيت باور داشت که هر کدام از عوامل سه گانه «وراث»، «محيط» و «تلاش انسان» به مقدار حداقل تا حداکثر مي تواند در شکل گيري شخصيت انسان و رشد و تربيت او تأثيرگذار باشد.
در اين ميان اگرچه اختيار و تلاش انسان نقش اصلي و تعيين کننده دارد، اما سهم وراثت و محيط نيز اندک نمي باشد. چه بسا گاهي تأثيرگذاري عامل وراثت و محيط بسيار شديد باشد تا آنجا که به تغيير تصميم انسان و تغيير رفتار او بيانجامد. گوهر سيادت همان عامل وراثت تأثيرگذار شديد مي باشد. که به طور دايم مي تواند تأثير مثبت در تصميم گيري و يا تغيير رفتار داشته باشد. اين تأثيرگذاري به مقداري آشکار است که در مورد انتظار ايجاد کرده است. به گونه اي که اگر خطايي از «سيد» رخ دهد به او يادآوري مي کنند؛ «از تو چنين انتظاري نبود!» از اين رو نسل سادات داراي يک عامل وراثتي شديدتر براي حفظ و رشد شخصيت هستند. چنان که در سطح محدودتر فرزندان بزرگان علم و دانش به طور معمول از نياکان خود بهره مند مي باشند و در جامعه نيز مورد احترام بيشتر مي باشند. البته اين تنها يکي از عوامل موفقيت بيشتر است و نبايد بهانه اي براي برتري جويي باشد.
بنا بر آنچه گفته شد، تأثيرگذاري عامل وراثت مطابق با نظام مندي جهان هستي و مطابق با عدالت خداوند نيز مي باشد. زيرا يکي از جلوه هاي عدالت خداوند آن است در برابر تلاش هاي فرراواني که نياکان انجام داده اند خداوند زمينه نيکي و پاکي بيشتر را در نسل آنان در دنيا قرار بدهد و به دنبال اين زمينه در آخرت نيز مقام برتري داشته باشند.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن