لطفا بفرماييد سند ذكرهاي ايام هفته كه مرسوم شده و براي هر روز هفته 100 بار تكرار يك ذكر را اعلام نموده اند، كجاست؟
1. در منابع روايي مستندي به غیر از نقل مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان براي اين اذكار نيافتيم . بنا بر اين، اين اذكار را به قصد ورود نمي توان گفت، اما اذكار خوبي است و گفتن آن به اميد درك ثواب بلا اشكال است. 2. ياد خدا و ذكر حق در هر زمان و حالت منشا خيرات و بركات بسياري است . 3. ذكر ايام هفته مانند هر ذكر ديگري آثاري مانند تقويت ايمان و صفاي قلب و تحكيم باور و اعتقاد را به دنبال دارد و مستلزم ثواب و اجر اخروي است . موضوع تعلق هر يك از ايام هفته به يكي از ائمه و زيارت آن امام در آن روز به زيارتي خاص در كتاب جمال الاسبوع سيد بن طاوس آمده است و دعاهاي ايام هفته در بلد الامين كفعمي نقل شده هر چند اين ادعيه و بسياري از ادعيه نقل شده در اين دو كتاب سند متصل تا امام معصوم ندارد اما كتب سيد بن طاوس در دعا و كتب كفعمي از كتب معتبر شمرده مي شود و با توجه به اين كه مبناي فقها سخت گيري نكردن از حيث سند در امور مربوط به مستحبات است خواندن ادعيه اي كه در اين گونه كتب آمده را بلا اشكال بلكه توصيه به آن نيز مي نمايند، چون افرادي همچون سيد بن طاوس مورد اعتماد بوده اند و قطعا براي نقلي كه در كتاب خود آورده اند مستندي داشته اند كه اين مستند در اختيار ما نيست به ويژه سيد بن طاوس كه نسخ بسياري از روايات و اصول روايي شيعه نزد وي بوده است .
 


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن