در مورد اجداد پيامبر(ص) و نحوه خويشاوندي ايشان با بني اميه سوال داشتم.
اجدادپيامبرتاحضرت آدم به اين صورت است : حضرت محمد صلي الله عليه و آله ،عبدالله ،عبد المطلب ، هاشم ، عبد مناف،قصي بن كلاب ،كلاب بن مره ، مره ، كعب،لوي ، غالب،فهر بن مالك،مالك،نضر بن كنانه ،كنانه ،خزيمه،مدركه،الياس،مضر،نزار،معد،عدنان،ادد،مقوم،ناحور،تيرح،يعرب،يشجب،نابت،اسماعيل،ابراهيم،تارخ،ناحور،ساروغ ،راعو،فالخ،عيبر،شالخ،ارفخشذ،سام،نوح ،لمك،متوشلخ،اخنوخ،يرد،مهليل،قينن،يانش،شيث،حضرت آدم ع ّّ عدنان دو پسر داشت : معد و عك . معد چهار پسر داشت : نزار ، قضاعه ، قنص ، اياد . نزار سه پسر داشت :مضر ، ربيعه ، انمار . مضر دو پسر داشت: الياس ، عيلان . الياس سه پسر داشت : مدركه ، طانجه ، قمعه . مادر اينها خندف نام داشت . مدركه دو پسر داشت : خزيمه ، هذيل . خزيمه چهار پسر داشت : كنانه ، اسد ، اسده ، هون . كنانه چهار پسر داشت : نضر ، مالك ، عبد مناه ، ملكان . مادر نضر بن كنانه بره نام داشت . نضر بن كنانه را قريش مي گويند و نسل او را قرشي مي نامند . قبيله قريش نسل اين شخص است . نضر بن كنانه دو پسر داشت : مالك،يخلد. مالك يك پسر داشت :فهر . فهر چند پسر داشت : غالب ، محارب ، حارث ، اسد . غالب دو پسر داشت : لوي ، تيم. لوي چهار پسر داشت :كعب، عامر، سامه، عوف. كعب سه پسر داشت:مره ، عدي ، هصيص . مره سه پسر داشت: كلاب ، تيم ، يقظه . كلاب دو پسر داشت :قصي ، زهره ، قصي جد چهارم پيامبر اسلام است و چهار پسر داشت : عبد مناف ، عبد الدار ، عبد العزي ، عبد . عبد مناف چهار پسر داشت :هاشم (كه جد دوم پيامبر اسلام است ) عبد شمس( كه بني اميه را به اين مي رسانند )مطلب ، نوفل . هاشم چهار پسر و پنج دختر داشت :عبد المطلب (كه جد اول پيامبر اسلام است) ، اسد (كه فاطمه بنت اسد به اين اسد مربوط است) ، اباصيفي ، نضله . عبد المطلب ده پسر و شش دختر داشت :عبد الله( كه پدر پيامبر اسلام است) ، حمزه (كه عموي پيامبر اسلام است) ، عباس ، ابوطالب (كه پدر حضرت علي عليه السلام است) ، زبير(غير از آن زبير است كه با حضرت علي عليه السلام جنگيد) ، حارث ، حجل ، مقوم ، ضرار ، ابولهب . عبد الله بن عبد المطلب يك پسر داشت و آن حضرت محمد صلي الله عليه و آله است .(2) در باره بني اميه توجه داشته باشيد كه اصل بني اميه به شخصي به نام اميه مي رسد .در كتابهاي نسب شناسي و تاريخ اين شخص را پسر عبد شمس معرفي مي كنند .عبد شمس برادر هاشم است و هر دو پسر عبد مناف هستند . عبد مناف جد سوم پيامبر اسلام است . امويان كه بر سرنوشت مسلمانان حاكم شدند خود را از نسل عبد مناف مي دانند و در نتيجه با بني هاشم خويشاوند مي شوند . ولي نقلي موجود است مبني بر اينكه بني اميه ربطي به عرب ندارند ، ربطي به قريش ندارند و ربطي به عبد مناف ندارند بلكه در اصل رومي هستند و داستانش اين است كه اميه به عنوان برده به حجاز آورده شد . عبد شمس او را خريد و آزاد كرد . پس از آن او را پسر خوانده خودش كرد و در ميان مردم به عنوان پسر عبد شمس معروف شد . بني اميه رومي هستند نه عرب و اين روميان بودند كه بر سرنوشت مسلمانان حاكم شدند . (3) در نهج البلاغه آمده است كه معاويه به علي عليه السلام نوشت كه ما همه به عبد مناف مي رسيم ، بيا اين جنگ را رها كنيم و علي عليه السلام در جواب او نوشت : اين كه گفتي ما همه از فرزندان عبد مناف هستيم ، به ظاهر درست گفتي ولي اميه كجا و هاشم كجا ؟! حرب كجا و عبد المطلب كجا ؟!ابو سفيان كجا و ابو طالب كجا ؟!كدامين خردمند مهاجران و طلقاء را يكسان به حساب مي آورد ؟!مگر آنكس كه نسبي روشن دارد با آن كس كه به خانداني چسبيده شده يكي است ؟!..(4) اين سخن امام مي رساند كه بني اميه به عبد مناف چسبيده شده اند نه اينكه واقعا از نسل عبد مناف باشند . با اين حساب بني اميه با پيامبر اسلام فاميل نيستند . 1-سيره ابن هشام ،چهار جلدي ، ص ،1چاپ مصر. 2- همه اين اطلاعات از سيره ابن هشام است و از اين كاملتر هم دارد . 3- سفينه البحار ج 1 ص 174 در ماده اما . 4- نهج البلاغه نامه 17 .


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن