در مورد حديثي با اين مضمون كه هر كس اگر بيش از سه روز با مؤمني قطع ارتباط كند اعمال عبادي او مورد قبول نيست، آيا اين حديث شرايط خاص دارد مثلا شرايطي كه در صورت ارتباط با فردي مرتكب گناه شويم يا فرد مقابل رابطه دوستي را قطع كند يا دوستي با وي موجب سلب آسايش ما شود.
بى ترديد قطع پيوند دوستى و دورى جستن از يكديگر از عمده ترين زمينه هاى زايل شدن اخوت ايمانى و برادرى است و حضرت محمد(ص) از آن پرهيز داده است، چنانچه مى فرمايد: «هر دو مسلمانى كه از يكديگر قهر كنند و سه روز بر آن حال بمانند و با هم آشتى نكنند از اسلام بيرون روند و ميان آنها پيوند و دوستى دينى نخواهد بود.
پس هر كدام كه به [اصلاح رابطه و] سخن گفتن پيشى گيرد او در روز حساب زودتر به بهشت مى رود» (كافى، ج 2، ص 345 - وسائل الشيعه، ج 8، ص 585)
در مورد روايت فوق و ديگر رواياتي كه در ان قهر كردن دو مسلمان نكوهش شده و در برخي از انها سخن از قبول نشدن اعمال نيز به ميان آمده نكته اي كه توجه به آن ضروري به نظر ميرسد اين است كه در اين روايات سخن از قهر كردن دو مومن است به گونه اي كه از يكديگر اظهار برائت كنند وسخن از ترك مراوده ودوستي ورفت وآمد نيست چون در روايات ديگر شرايط فراواني براي انتخاب دوست ذكر شده است بنا بر اين در موردي كه انسان در ارتباط با فردي دچار گناه ميشود ويا به نوعي محذورات شرعي وجود دارد ميتواند با او معاشرت نداشته باشد بدون اينكه با او قهر ودشمني داشته باشد ميشود با او در حد سلام وعليك و اداي حقوق واجب ارتباط داشت بدون اينكه با او با او رابطه رفت و آمدي بر قراركرد از باب مثال ماها با خيلي از همسايگان ويا همكاران خود رابطه دوستي ورفت وآمدي نداريم ضمن آنكه با آنها قهر هم نيستيم و رابطه در حد سلام و احوال پرسي وديگر حقوقي كه دو مسلمان بر همديگر دارند فيما بينمان برقرار است با افرادي هم كه صلاحيت همنشين بودن و دوستي را ندارند نيز ميشود در حد ارتباط معمولي اكتفا كرد ودر صورتي كه اين ارتباط موجب گسترده تر شدن روابط از سوي طرف مقابل ميشود ميتوان به او تذكر داد كه من به اين علل مايل به رفت وامد با شما نيستم ضمن آنكه شما را برادر ايماني ميدانم و با شما قهر هم نيستم .


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن