علت فراق حضرت يعقوب عليه السلام و حضرت يوسف عليه السلام چه بوده است همه دلايل؟
همه علت هاي مختلف ابتلاي حضرت يعقوب –ع – به فراق فرزندش به درستي براي ما روشن نيست ولي در برخي روايات به بعضي از آنها اشاره شده است كه خلاصه آن چنين است :
حضرت سجاد –ع- در روايتي در اين باره مي فرمايد : حصرت يعقوب –ع – هر روز گوسفندي ذبح مي كرد و قسمتي از آن را صدقه مي داد. شب جمعه اي كه او و خانوده اش مشغول افطار بودند سائل مومن و غريبي كه مسافرو نيز روزه دار بود به در خانه يعقوب –ع آمد و درخواست غذا كرد و چند نوبت درخواستش را تكرار كرد . يعقوب و خانواده اش صداي او را شنيدند ولي چون او را نشناختند به او اعتماد نكردند و به او غذا ندادند . آن گدا نا اميد بر گشت و شب را گرسنه به سر برد و از يعقوب به نزد خداوند شكايت نمود و گريه ها نمود . روز بعد نيز روزه گرفت و صبر كرد و حمد خدا را به جا آورد . آن شب يعقوب –ع- و اهل بيتش سير خوابيدند چون صبح شد مقداري از غذاي آنها باقي مانده بود .
خداوند به يعقوب وحي كرد كه بنده ما را از در خانه ات راندي و غضب ما را به سوي خود كشاندي و مستحق تاديب شدي . به خاطر اين عمل نا پسند به حسابت خواهم رسيد .
آيا به بنده من ذميال رحم نكردي كه به اندكي از مال دنيا قانع بود و همواره به عبادت مشغول بود ؟
مگر نمي داني عقوبت من به دوستان من زودتر مي رسد و اين از لطف و احسان من است نسبت به دوستانم . به عزتم قسم تو و فرزندانت را هدف تيرهاي بلا قرار خواهم داد .مهياي بلا باشيد ، راضي به قضاي من بوده و در مصيبت ها صير و استقامت داشته باشيد . از اينجا بود كه ماجراي اختلاف براي پسران –يعقوب- و گرفتاري هاي او به فراق يوسف –ع پيش آمد .
(تفسير برهان ، ج 2 ، ص 246 ) به نقل از قصه هاي قرآن ، محمد محمدي اشتهاردي ، ص 208


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن