چرا پرده خانه خدا مشكي است؟
پوشاندن خانه كعبه سابقه اي طولاني دارد. در باره اين كه چه كسي نخستين بار كعبه را پوشانده است، اختلاف نظر وجود دارد. شايد اولين كسي كه به پوشاندن خانه كعبه اقدام نموده حضرت اسماعيل(ع) باشد روش ساخت خانه ها در آن زمان به گونه اي بوده است كه درون آن از ديد رهگذران در امان نبوده و با باز شدن درب، خانه و ساكنان آن در معرض ديد رهگذارن قرار ميگرفت. همسر اسماعيل كه زني نجيب بود و اين مسأله براي او بيش تر رنج آور بوده، به همسرش اسماعيل پيشنهاد ميكند كه پرده اي بر در خانه آويزان كنند تا خانه از ديد افراد بيگانه در امان باشد. آنان پس از آويختن دو پرده بر درگاه خانه، احساس آرامش و خشنودي ميكنند. از اين رو تصميم ميگيرند خانه خدا را نيز - كه سنگ هاي آن بيرون زده و منظره خويشايندي نداشت - بپوشانند بدين منظور، حضرت اسماعيل(ع) مقداري پشم گوسفند جمع كرد و آن را به قبايل اطراف داد تا براي كعبه پوششي مناسب ببافند. هر قسمتي از پرده كه آماده ميشد، آن را بر كعبه آويزان ميكردند؛ تا آن كه مراسم حج فرا رسيد، اما هنوز قسمتي از خانه كعبه هنوز بدون پرده باقي مانده بود. به پيشنهاد همسر اسماعيل، قسمت باقي مانده را با حصير پوشانند هنگامي كه حجاج آمدند، از اين كار شگفت زده شدند و پوشش خانه كعبه براي آنان بسيار جالب به نظر آمد. از اين رو تصميم گرفتند براي كسي كه اين كار را كرده است، هديه اي جمع آوري كنند. هر طايفه از اعراب چيزي آورده و حصير را از كعبه برگرفتند و پرده كعبه را تكميل كرده و بر آن نصب كردند در زمان رسول اكرم(ص) بر كعبه پارچه اي سفيد رنگ مشهور به بافت قباطي ميآويختند، سپس از برديماني استفاده ميكردند. اولين كسي كه خانه كعبه را با ديباج پوشاند، ابن زبير بود. در روزگار بني هشام، پوشش خانه كعبه را در سال دو مرتبه يعني هشتم ذي حجه و روز عاشورا عوض ميكردند. از آن جا كه امكان داشت قسمت هايي از پرده كعبه را به عنوان تبريك برگيرند، در ايام حج ديبا را بر خانه كعبه آويزان مينمودند و در روز عاشورا پوشش اصلي را بر خانه كعبه ميآويختند. حضرت علي(ع) نيز در دوران خلافت خود براي كعبه پوشش ميفرستادند. در زمان عبدالملك هر ساله پرده اي به مدينه فرستاده ميشد و بر مسجد النبي پهن ميكردند و بعد آن را همراه عطر و عود به مكه ميفرستادند؛ هر سال، دو پرده بر كعبه ميپوشاندند، يكي ديبا و ديگري قباطي كه ديبا را روز هشتم ذي حجه و قباطي را روز عيد فطر بر كعبه آويزان ميكردند در حال حاضر، پرده هايي براي پوشش كعبه فرستاده ميشود كه كار تزيين آن را هنرمندان شهر مكه بر عهده دارند. اين كه چرا از رنگ هاي مختلف - به ويژه سياه - استفاده ميشود، مطلبي است كه تاكنون به آن اشاره نشده است. هرچند شاعري دراين زمينه شعري سروده است :داني كه چراكعبه ي حق گشته سيه پوش يعني كه خدا عزادار حسين است. اماحقيقت آن است كه مشكي بودن پرده خانه خدا امري نيست كه ناگزير از آن باشيم. طول پرده كعبه 47 متر است كه از شانزده قطعه تشكيل شده است. ارتفاع پوشش كعبه چهارده متر و نواري كه اطراف آن را فرا گرفته و آيات قرآن بر آن نوشته ميشود، 95 سانتيمتر است/


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن