در مورد كمك به متكديان حكم چيست؟ از طرفي در جامعه مي دانيم فقر هست و حكومت و سازمانهاي خيريه نمي توانند فقيران را پوشش دهند( كميته امداد با اين تشكيلات مفصل فقط كمك هزينه مي دهد و كمكهايش كفاف يك زندگي حداقلي را هم نمي دهد) و مي دانيم افراد شيادي هم بدون نياز واقعي به عنوان يك شغل تكدي گري مي كنند تشخيص اين دو گروه از يكديگر و اينكه كمك به متكدي باعث رواج تكدي در جامعه مي شود يا نهاسان نيست خصوصا كه ما رواياتي داريم كه كمك به مستمند را بسيار توصيه كرده از جمله از امام باقر(ع) كه فرمودند: « ما هيچ سوال كننده اي را رد نمي كنيم مبادا مستحق واقعي را بازگردانده باشيم.» با توجه به اينكه ائمه(ع) از باطن افراد آگاهند مضمون روايت نوعي تعيين وظيفه براي پيروان به نظر مي رسد اما در جامعه ما رواج تكدي گري هم ناپسند است، راه چاره چيست؟
اگر احساس كرديد كه طرف مقابل نيازمند است با مختصر كمكي به اين روايت اهل بيت عمل كنيد.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن