در سوره «الرحمن» چرا آيه «فبايّ الاء ربكما تكذبان» تكرار شده است؟
در سوره «الرحمن» خداوند نعمت هاى گوناگون خود را - اعم از مادى و معنوى بيان كرده و بعد جن و انس را مخاطب قرار داده است كه: كدام يك از نعمت هاى پروردگارتان را تكذيب مى كنيد. اين پرسش، استفهام تقريرى است كه در مقام اقرار ذكر مى شودهمان، ص 240.. از اين رو در روايتى آمده است كه بعد از اين جمله بگوييم: پروردگارا! ما هيچ يك از نعمت هاى تو را تكذيب نمى كنيم
«لا بشى ء من الائك رب اكذب». انديشه و دقت در نعمت هاى الهى - با جزئيات و ريزه كارى ها و اسرارى كه در هر يك از آنها نهفته است حس شكرگزارى را برمى انگيزد و انسان را به عرفان و شناخت مبدأ اين نعمت ها دعوت مى كند. به همين جهت خداوند از بندگانش، اقرار مى گيرد. اين تكرار نه تنها منافاتى با فصاحت و بلاغت ندارد، بلكه خود يكى از فنون فصاحت است. اين درست مانند آن
است كه پدرى فرزند فراموش كار خود را مخاطب ساخته، مى گويد: آيا فراموش كردى كودكى خرد و ناتوان بودى. من چه خون جگرها براى پرورش تو خوردم؟! آيا فراموش كردى هنگامى كه به مرحله جوانى رسيدى و نياز به همسر داشتى، پاك ترين همسر را برايت انتخاب كردم؟! آيا فراموش كردى نياز به خانه و وسايل زندگى داشتى، برايت فراهم كردم؟ پس اين سركشى و بى مهرى از
چيست؟! خداوند مهربان نيز نعمت هاى گوناگونش را به اين بشر فراموش كار يادآور مى شود و به دنبال هر بخش از آنها، از او سؤال مى پرسد: «كدام يك از اينها را انكار مى كنى؟!» پس اين نافرمانى و طغيان براى چيست؟! در حالى كه اطاعت من نيز رمز تكامل و پيشرفت خود شما است و از آن چيزى عايد پروردگارتان نمى شودتفسير نمونه، ج 23، ص 113 115..


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن