براي جواني كه به سن 19 سال از لحاظ شرعي و علمي چقدر خواب در شبانه روز لازم است ؟
از آنجا كه جوان منبع انرژي است و زمان شكوفاسازي توانايي ها و استعدادهاي دروني اوست بايد از قدرت خلاق خود كمال بهره را ببرد و با رشد جنبه هاي مختلف جسماني و رواني خويش گامي به سوي سعادت بردارد و اگر از اين دوره استفاده كافي نبرد و اهمال كاري و تنبلي و سستي را سيره خود قرار دهد خسران زيادي كرده چرا كه به قول اميرالموئمنين (ع ): »لا تجتمع الفطنه والبطنه « يعني فطانت و هوشندي با پرخوري جمع نمي شود. پرخور هرگز خردمند نمي شود. پس با همتي بلند و استفاده كردن از دقايق و لحظات اندك شبانه روز, اندوخته هاي علمي و عملي خويش را افزايش داد و در زماني كه توانايي هاي بدني وذهني انسان رو به كاهش و ضعف است بتواند از تجارب عمل و اندوخته هاي علمي گذشته خود بهره برداري نمايد. بنابراين در اين سنين و متناسب با ويژگي هاي جسماني خود بين 6 تا 8 ساعت خواب و استراحت براي فرد لازم و ضروري است كه 80 درصد اين زمان بايد در شب قرار گيرد چرا كه خواب در شب آرامش بخش تر است و بهتر باعث رفع كسالت و خستگي بدن مي شود. اما راه كار پيشنهادي ما براي كاهش خواب اين است كه بايد با برنامه ريزي دقيق به تدريج از ميزان خواب خود بكاهيد. مثلا جدولي نظيم كنيد كه به مدت يكماه از طول خواب خود يك ساعت كم كنيد. هر 5 روز 10 دقيقه (5 دقيقه از ابتدا و 5 دقيقه از انتها) از خواب خود بكاهيد و در 5 روز بعد اين مقدار را دوبرابر كنيد تا ظرف 30 روز 60 دقيقه از خواب شما كاسته شده باشد و به اصطلاح عادت شكني تدريجي داشته باشيد. بعد از يك ماه اگر باز هم مدت خواب شما زياد است به همين ترتيب از طول آن بكاهيد. در عين حال ميزان كاهش نبايد از حد مورد نياز بدن افزون تر شود.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن