چرا از انقلاب فقط اسم و پوسته آن باقي مانده است؟
انقلاب هم هسته اش مانده و هم مظاهر آن. انقلاب اسلامي تغييرات وسيع و بنياديني را در افكار، اعمال، سياست ها، اقتصاد و ديگر عرصه ها به وجود آورده و به گونه اي بارز و عميق اثرات خود را به جا گذاشته است.
مطالعه دقيق وضعيت فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيش از انقلاب و پس از آن، اين حقيقت را آشكار خواهد كرد. فهرست برخي از اين تأثيرات عبارت است از:
1- تكيه بر فرهنگ اسلامي و مواجهه با خودباختگي در برابر شرق و غرب،
2- دفاع از كيان كشور اسلامي و نپذيرفتن هيچ گونه سلطه خارجي در عرصه سياست خارجي و داخلي،
3- تغييرات بنيادين در وضعيت زندگي طبقات محروم جامعه به ويژه روستاييان و كارگران،
4- تكيه بر آراي عمومي در مسائل مختلف كشور،
5- حركت كلي واصولي براي خودكفايي در عرصه هاي مختلف،
6- تغييرات اساسي در جغرافياي سياسي جهان وافكار عمومي،
7- ايجاد خيزش اسلامي در كشورهاي مختلف.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن