چرا خداوند تورات و انجيل را همانند قرآن از تحريف حفظ نكرد؟
روشن است كه اگر خداوند اراده مي فرمود كه انجيل وتورات از تحريف مصون بدارد چنين مي شد ولي اراده خداوند گزاف نيست. بلكه اراده او برطبق مصلحت و حكمت جريان مي يابد. حال در مورد عدم تعلق اراده الهي بر جلوگيري از تحريف كتاب هاي آسماني گذشته به اين نكات مي توان اشاره نمود.
الف) چون اديان پيشين براي مقطع و برهه اي از تاريخ كارآيي داشته و قهرا باپيشرفت زمان و تاريخ بايد در آنها تحولاتي حاصل مي شد. حفظ آن كتاب ها براي هميشه ضروري نبوده است.
ب) براي حفظ يك متن به صورت اصلي بايد شرايط طبيعي چنين امري فراهم باشد. در اعصار گذشته تكامل خط وكتابت به آن ميزان نبوده است كه بتواند متني را دربستر خويش و به صورت كامل حفظ نمايد. البته با رشد تمدن بشري زمينه هاي لازم براي چنين امري پديدار مي شد.
ج) چون اسلام دين ابدي و قرآن سند جاويد آن است وحالت منتظره اي براي آن وجود ندارد بايد از دستخوش تحريف و دگرگوني مصون بماند. ولي كتاب هاي آسماني گذشته به دليل داشتن حالت منتظره چنين ضرورتي را ايجاب نمي كردند.
د) آنچه از برخي از آيات قرآن به دست مي آيد آن است كه تورات و انجيل تا روزهاي آغازين دين اسلام به صورت تحريف نشده باقي بوده است. بر اين اساس تحريف ها (اگر صورت گرفته باشد) پس از نزول قـــــرآن صورت گرفته و در اين صورت بايد گفت: تورات و انجيل تا پايان دوران مأموريت خويش از تحريف مصون بوده اند.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن