براي دختران كه در اين دنيا خيري از جواني نديدن خدا مثل مردان براي آنان هم پاداش مي دهد يا نه؟ آيا براي من كه موقعيت ازدواج پيش نمي آيد خدا در اون دنيا به من همسر مناسب مي دهد يا نه؟
قرآن مجيد بر يكساني در پاداش هاي زنان و مردان صالح تكيه كرده است و همه نعمت ها و لذايذ مادي و معنوي بهشت براي همه زنان و مردان مؤمن وجود دارد كه از جمله آنها همسران مناسب است. بويژه كساني كه در اين جهان از نعمت هايش محروم بوده و رنج و سختي هايي را تحمل كرده و در عين حال كرده و در عين حال صبوري و شكيبايي ورزيده اند بويژه كساني كه محروميت از ازدواج همچنان بر عفت خويش مواظبت نموده و در پاكي و طهارت نفس زيسته اند از پاداش بسيار بالايي برخوردار خواهند بود.
از طرف ديگر بايد توجه داشت كه دنيا و نعيم آن منحصر به گذشته ها نيست و نسبت به اينده هم نبايد نااميد و مأيوس بود. خداوند متعال فضل و كرم بيكراني دارد و چه بسا در پي سختي هاي پيشين آينده اي روشن و دلپذير نصيب انسان مي سازد و در او ج نااميدي ها روزنه اي به روشنايي بگشايد.
اما اين كه نوشته ايد براي من موقعيت ازدواج پيش نمي آيد ... اين قسمت از سؤال كمي ابهام دارد زيرا نداشتن موقعيت ازدواج دو حالت دارد؛ يكي اين كه شرايط جسماني و بدني فرد به گونه اي است كه اصلا امكان ازدواج براي او وجود ندارد و شانس ازدواج براي او نزديك به صفر است مثل كسي كه معلوليت شديد جسماني يا رواني دارد به گونه اي كه ازدواج براي او ميسور نيست دوم اين كه تاكنون موقعيت ازدواج پيش نيامده و شما خيال مي كنيد ديگر امكان ازدواج براي شما نيست.
اگر شما جزء گروه اول هستيد پاسخ شما در قسمت اول جواب ارائه شد اما اگر از گروه دوم هستيد يعني ازدواج شما به دلايلي به تأخير افتاده در اين صورت بايد عرض كنيم شما هنوز فرصت براي ازدواج داريد و به قول قديمي ها «ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است». بنابراين چرا ايه يأس مي خوانيد و فكر مي كنيد شما هرگز فرصت ازدواج نداريد.
افراد زيادي اعم از زن و مرد همه جوامع انساني هستند كه دير ازدواج مي كنند و اين اختصاص به شما ندارد و معناي آن هم اين نيست كه آدمي فكر كند همه راه ها مسدود شده و تمام روزنه هاي اميد بسته شده است. به نظر مي رسد شما اگر از گروه دوم هستيد، شانس و موقعيت براي ازدواج داريد، توكل و ايمان خود را به خداوند محكم تر كنيد و اميد به فضل و رحمت الهي داشته باشيد شايد اين تأخير موقتي باشد و حكمتي در آن باشد و شايد امتحان باشد. در هر صورت شما نبايد تسليم اين تأخير در ازدواج شويد و همه درها را روي خود بسته انگاريد، بلكه بايد نشاط و شادابي خود را حفظ كنيد. سعي كنيد از منفي بافي، بيكاري، تنهايي اجتناب كنيد با برنامه ريزي اوقات شبانه روزي خود را پر كنيد به زندگي خود معنا ببخشيد، به مسائل معنوي بيشتر اهميت دهيد و همواره اميد به رحمت الهي داشته باشيد.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن