چگونه مي توانم اراده و عقل خود را بر احساسات و دلم ترجيح بدهم؟
دل در مقابل عقل ,انسان را به سوي ديگري مي بردامادر مقابل اين هواهاي نفساني و وسوسه هاي شيطاني خداوند عقل و فطرت الهي را در اختيار انسان قرار داده تا بتواند در مصاف با هواهاي نفساني و وسوسه هاي شيطاني مقاومت كند و به راحتي تسليم نشود. در واقع درون هر انساني كشمكش ميان عقل از يكسو و نفس اماره و وسوسه هاي شيطان از سوي ديگربرپاست.
در روايات از اين كشمكش به جهاد اكبر تعبير شده است .
و تنها كساني در اين جنگ بزرگ به پيروزي مي رسند كه همواره با هواهاي نفساني خود مبارزه كنند .
اموري را كه دل انسان مي خواهد هميشه هم نامطلوب نيستند. امابايد با هدايت وحي و عقل،به خواسته هاي دل جهت بدهيد و از مسير صحيح و قانوني به خواسته هاي درست دل پاسخ دهيد.اما بايد خواسته هاي افراطي دل را با عقل تعديل كرده و جهت صحيح بدهيد تا نفس طغيان نكند.
نه سركوبي مطلق خواسته هاي دل ونه رها كردن و آزاد گذاشتن بي حد؛ بلكه پاسخ متعادل دادن راه نجات است، به طوري كه عقل غالب وحاكم بر هواي نفس باشدنه محكوم و اسيرهواي نفس.
راههاي تقويت اراده:
1. بايد كارهاي خود را به دقت ارزيابي كنيد. در اين مرحله، بايد به مدت چهار روز و هر روز پنج دقيقه، اعمال و رفتار خود را بسنجيد و بررسي كنيد كه اعمال شما چقدر با اراده است وچقدر غير منطقي و احساسي.
آيا پس ازيك تصميم گيري جدي، پي گيري و ثبات قدم داريد يا احساسات و محرك هاي بيروني شما را متوقف مي كند؟ در ضمن،بررسي كنيد كه چند درصد از اعمال شما، از روي عادت و فاقد اراده است. در اين مرحله، پي خواهيد برد كه اراده شما، دست كم در بعضي موارد، نارسا است و ملاحظه خواهيد كرد كه اگر بعضي از اعمال شما با ارادة قوي انجام شود. بازده بيشتري خواهيد داشت و لذا به اهميت تقويت اراده پي خواهيد برد.
2. در مرحلة دوم، بايد از تلقين استفاده كنيد؛ تلقين هاي منفي را به تدريج از خود دور كنيد و مثلاً جمله «من هميشه كارهاي خود را ناتمام رها مي كنم» يا «هر چيز كوچكي اراده مرا متزلزل مي كند» را از خاطر خود بزداييد. در عوض، به خود تلقين كنيد كه: «كسب اراده قوي براي من آسان است و من براي به دست آوردن آن خواهم كوشيد».
3. هر روز چند كار ارادي براي خود ترتيب دهيد. اين كارها بايد مستلزم جد و جهد واقعي باشد. همچنين اين كارها نبايد خارج از توانايي فعلي شما باشد؛ براي مثال هر روز صبح برنامه اي را براي تمام روز تنظيم كنيد. اين برنامه بايد بدون افراط و زياده روي باشد. سپس به هر قيمتي آن را دنبال كنيد. هيچ چيز نبايد مانع كار شما شود.
4. تعداد كارهاي ارادي و ميزان مشكل بودن آنها را به تدريج افزايش دهيد.
5. هر شب، اعمال خود را محاسبه كنيد. رفتار هاي ارادي موفق و موارد ضعف را يادداشت كنيد. در موفقيت ها شكر گزار باشيد و در صورت ضعف، در صدد رفع آن برآييد.
6. همة نيروهاي ما از خدا است، پس بايد در برابر موانع، از خداوند كمك جوييم. ارادة ما نيز بايد در جهت اراده خداوند باشد؛ يعني، چيزي را اراده كنيم كه مورد رضايت و اراده حق تعالي است. افرادي كه اراده آنها در جهت معصيت است، ثبات قدم ندارند و زود در برابر مشكلات در مي مانند، ولي اگر انسان به دنبال رضاي خداوند در جهت انجام وظيفه باشد، مسلما اراده او آهنين و خلل ناپذير خواهد شد. ازاين رو، همه ديديم كه امام خميني(ره) با اراده محكم در برابر همه مشكلات ايستاد و انقلاب را به پيروزي رساند. اين اراده محكم، بر اثر طلب رضاي الهي و اداي وظيفه ديني پديد آمده بود.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن