نقش دين در آرامش روحي و رواني فرد و جامعه چيست؟ لطفا كتاب معرفي كنيد.
پيوند و ارتباط ميان آرامش رواني و باورها و اعتقادات افراد، غيرقابل انكار است. اسلام به عنوان مجموعه كاملي از باورها و اعتقادات و آموزه هاي ديني، سعي كرده است در اصطلاح و هدايت فرد و جامعه تلاش كند و تمام رفتارهاي انساني در سطح فردي و جامعه مورد توجه قرار داده و هدف اصلي اش سعادت و سلامت و آرامش فردي و اجتماعي انسان ها معرفي كرده است.
در اين زمينه علي رغم وجود برخي نقطه نظرات منفي مثل نظرات فرويد، ماركس يا ديگران تحقيقات گسترده و زيادي در چگونگي و نقش آموزه هاي ديني در آرامش روان فرد و جامعه انجام گرفته است. روانشناسان مذهبي زيادي تحقيقات ميداني زيادي در ايران و خارج از ايران صورت گرفته كه مي توان براي مطالعه بيشتر و دقيق تر به همايش هايي كه در اين زمينه برگزار شده، مراجعه فرماييد.(دو مجموعه مقالات زير معرفي شده است.)
اديان الهي از جمله اسلام كه دين نهايي و كامل خداوند براي انسان هاست بر اين ادعا هستند كه به دنبال سلامت و سعادت انسانها يعني رسيدن به آرامش فردي و اجتماعي به خصوص سلامت نهايي انسان آمده اند. اين ادعايي است كه دانشمندان تجربي به كمك ابزارهاي علم تجربي توانسته اند بخشي از آنچه دين ادعا كرده و مي كند، اثبات نمايند و عملا ثابت شده هر اندازه مردم به دين و آموزه هاي ديني عمل كرده اند، از سلامت و آرامش رواني بيشتري برخوردارند.
براي مطالعه بيشتر به منابع زير مراجعه فرماييد:
1- مجموعه مقالات اولين همايش نقش دين در بهداشت روان در سال 1376 در دانشگاه ايران, انتشارات دفتر نشر نويد اسلام,قم. 2-چكيده مقالات همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان در سال 1378 در دانشگاه ايران, انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه ايران.3 - مجموعه مقالات همايش دين و نقش آن در بيماري هاي روحي و رواني 4- نقش نماز در نيازهاي رواني، شهيد صدر، ترجمه : اشتهاردي 5- گفتارهاي معنوي، شهيد مرتضي مطهري,انتشارات صدرا. 6- بهداشت روان از ديدگاه دين، حسيني 7- قرآن و روان شناسي، دكتر محمد عثمان نجاتي، ترجمه عباس عرب 8- اصول بهداشت رواني، دكتر سيد ابوالقاسم حسيني انتشارات آستان قدس رضوي,1381 ,چاپ چهارم.9 - تحليل روان شناختي دين, محمود صادقي جهانبهان و لعيا نجم عراقي انتشارات طريق كمال,1378. 10- درآمدي بر روان شناسي دين, مسعود آذربايجاني و موسوي اصل,انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,1385.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن