اسلام هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقا بررسي كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: «لا اكراه في الدين»، ولي هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمي توانيد از آن باز گرديد. اما جواني كه به سن 20 سالگي رسيده و هنوز مي خواهد در مورد مسلمان بودنش تحقيق كند چه؟ آيا مي تواند پس از تحقيق دين ديگري را انتخاب كند چون تا قبل از آن كه متوجه اين قضايا نبوده و تقليد كوركورانه داشته اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد يا از ترس اينكه مرتد شناخته مي شود بايد زوري (ظاهرا) اسلام را قبول كند.
در اين زمينه بين عالمان ديني اختلاف نظر وجود دارد. به نظر برخي از آنان مانند آيه الله جوادي آملي ارتداد زماني مصداق دارد كه شخصي با يقين معرفتي اسلام را پذيرفته و با وجود چنين يقيني از اسلام خارج شود. بنابراين كسي كه يقين معرفت شناختي ندارد اگر به تحقيق بپردازد حتي اگر منجر به پذيرش دين ديگري شود اصلا مرتد نيست تا حكم مرتد بر او جاري شود.
بسياري از ديگر فقيهان نيز مانند آيه الله مكارم شيرازي، آيت الله سبحاني و ... برآنند كه ارتداد مستند به شبهه ، محكوم به حكم ارتداد نيست يعني اگر كسي در روند تحقيق گرفتار شبهه شد و از اسلام خارج گشت، نمي توان حكم اعدام را بر او جاري ساخت. البته ممكن است فقيهاني هم باشند كه هر گونه خروج با علم و عمد يا غير عمد از دين را محكوم به حكم ارتداد بدانند ولي به نظر مي رسد رأي اكثر فقيهان اين نباشد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن